Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Utworzono dnia 09.10.2019

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

W październiku 2019 r. została ogłoszona przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nowa  edycja Programu „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ”.

W ramach programu istnieje możliwość skorzystania przez osoby z niepełnosprawnością z pomocy asystenta w gminie lub powiecie - przy wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. Osoba będą miała możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. w wyjściu/ powrocie na rehabilitację lub zajęcia terapeutyczne, załatwianiu spraw urzędowych,  wykonywaniu codziennych czynności np. zakupach z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu, w nawiązywaniu kontaktów z różnego rodzaju organizacjami, czy podejmowaniu aktywności społecznej. Program adresowany jest do pełnoletnich osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wymagających tego typu wsparcia.

Usługi asystenta mogą świadczyć:

1) osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystenta osoby niepełnosprawnej lub

2) osoby z wykształceniem średnim posiadające, co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

Termin składania wniosków o potrzebie wsparcia usługą asystencką

do 17 października 2019 r.

Złożenie wniosku nie gwarantuje otrzymania wsparcia. Decyzja o przydzieleniu asystenta będzie zależała od pozyskania pieniędzy z MRPiPS oraz zatrudnienia odpowiedniego pracownika na to stanowisko.

 

 

 

 

Załączniki:

  1. Karta zgłoszenia do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”.
  2. Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”.
  3. Karta-rozliczenia-uslug

 

ZAŁĄCZNIKI:

Program

Utworzono dnia 09.10.2019, 14:37

Karta zgłoszeniowa

Utworzono dnia 09.10.2019, 14:36

Karta rozliczeniowa

Utworzono dnia 09.10.2019, 14:36