Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

AZYL - nowe przedsięwzięcie PCPR

Utworzono dnia 29.12.2017

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Zgorzelcu powstało pomieszczenie terapeutyczne, wyodrębnione z części korytarza, tzw. AZYL.. Mamy tu nowe kolorowe mebelki, zabawki, książki, kredki, farby i wiele innych atrakcji. Drzwi azylu są przeszklone, co daje poczucie bezpieczeństwa opiekunów dzieci, oczekujących na terapię i różnego rodzaju spotkania. Azyl służy głównie do spotkań z psychologami, terapeutami, spotkań dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej z rodzicami biologicznymi, a także do rozmów z osobami zgłaszającymi przemoc. Miejsce to zapewnia prywatność i poufność rozmowy, przystosowane zostało pod szczególne potrzeby dzieci. Całość działań została zrealizowana przy dofinansowaniu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” edycja 2017.

Wiele lat staraliśmy się o pozyskanie funduszy na ten cel. Jesteśmy dumni z realizacji tego projektu. Ankieta przeprowadzona wśród osób korzystających z usług PCPR również pokazuje, że realizacja projektu AZYL w ponad 95% zwiększyła zaufanie do naszego PCPR i instytucji pomocowych.

AZYL

Utworzono dnia 02.01.2018, 08:13