Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

INNOWACYJNE, REWELACYJNE szkolenie ZA NAMI – TBRI

Utworzono dnia 23.09.2019

21-22 września 2019r. 16 rodziców zastępczych uczestniczyło w bezpłatnym szkoleniu dla rodzin zastępczych.

O CO CHODZIŁO W SZKOLENIU I DLACZEGO WARTO BYŁO W NIM UCZESTNICZYĆ J

TBRI – Interwencja Relacyjna Oparta na Zaufaniu. Praca z dziećmi w oparciu o więź. Jest to metoda interwencji opracowana z myślą o dzieciach z trudnych miejsc - dzieciach, które doświadczyły krzywdzenia, przemocy, zaniedbania i wielokrotnych zmian środowiska opiekuńczego a jej zasady odnoszą się do wszystkich dzieci. Szkolenie opiera się
o wiedzę merytoryczną m.in. Institute for Human Services z Columbus w Ohio oraz The Karyn Purvis Institute of Child Development działającym w strukturze Texas Christian University, uzupełnioną polskim doświadczeniem.

 

Program szkolenia składał się z 3 bloków tematycznych:

1. Zasady łączenia - oparte na teorii przywiązania, obejmujące budowanie zdrowych ufnych relacji;

2. Zasady wzmacniania cz. 1 i cz. 2. - oparte na zaspokajaniu potrzeb fizycznych dziecka i kształtowaniu bezpiecznego, przewidywalnego środowiska;

3. Zasady korygowania - obejmujące kształtowanie zachowań i kompetencji dziecka.

 

SZKOLENIE PROWADZIŁY...

... dwie niesamowite kobiety!!! Pierwsza to Katarzyna Klimiuk – Bibik → trenerka, mediatorka, pracująca z dziećmi skrzywdzonymi. Założycielka grupy wsparcia dla rodzin zastępczych i adopcyjnych. Organizatorka Ogólnopolskich wyjazdów dla rodzin. Matka zastępcza dziewięciorga dzieci, odznaczona w 2019r. za swoją działalność Krzyżem zasługi. Druga to Joanna Wilk → nauczycielka i terapeutka dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, FASD oraz ze spektrum autyzmu, certyfikowany instruktor. Prowadzi szkolenia dla rodziców, nauczycieli, rodziców zastępczych i adopcyjnych, pracowników systemu pomocy dziecku i rodzinie w zakresie kompetencji wychowawczych, pracy z dzieckiem
z doświadczeniem przemocy, pomocy dziecku z zespołem FASD. Mężatka, matka biologiczna i zastępcza.

Efektem szkolenia było  poznanie i zrozumienie  zasad TBRI, które dają szansę na stworzenie nowej, niosącej radość i satysfakcję, relacji z dziećmi i młodzieżą.

Szkolenie zostało zorganizowane dzięki dofinansowaniu z Gminy Miejskiej Zgorzelec w ramach projektu "Grunt to wiedza - kształcenie rodzin zastępczych".

Galeria

Utworzono dnia 23.09.2019, 13:51