Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Kolejne szkolenie za nami!

Utworzono dnia 17.07.2017

30.06.2017 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zakończyło kolejne szkolenie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w formie oddziaływań korekcyjno- edukacyjnych.

Szkolenie skierowane było przede wszystkim do osób stosujących przemoc wobec bliskiej osoby dorosłej w rodzinie: fizyczną, emocjonalną, ekonomiczną oraz seksualną.

Szkolenie obejmowało 68 godz. zajęć grupowych rozłożonych na 14 spotkań oraz spotkania indywidualne dla każdego uczestnika.

Zajęcia odbywały się w PCPR raz w tygodniu w godzinach popołudniowych.

Szkolenie rozpoczęło 8 osób, 3 z nich ukończyło program.

Decyzja o przystąpieniu do szkolenia jest bardzo trudna bo wymaga przyznania się przed sobą do stosowania przemocy. Szkolenie  natomiast polega na ciężkiej i konsekwentnej pracy nad sobą. Celem szkolenia jest wyuczenie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których dotychczas reagowaliśmy przemocowo. Zmiana postaw i zachowania wymaga dużej determinacji i chęci wprowadzenia zmian. Nie każdy kto rozpoczął szkolenie daje radę dotrwać do końca. To również pokazuje jak trudna to jest droga.

Celem szkolenia było powstrzymanie uczestników programu przed dalszym stosowaniem przemocy. Rozwijanie ich umiejętności samokontroli i współżycia  w rodzinie. Uznania swojej odpowiedzialności za stosowanie przemocy domowej.

Jeżeli dostrzegasz trudności w reagowaniu na sytuacje trudne, jeśli masz problem z samokontrolą swoich zachowań i widzisz że zachowaniem wyrządzasz krzywdę najbliższym - przyjdź do nas do PCPR w Zgorzelcu od poniedziałku do piątku.