Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

PCPR SZKOLI NOWYCH KANDYDATÓW NA OPIEKUNÓW ZASTĘPCZYCH !!!

Utworzono dnia 19.05.2016

11 maja 2016 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Zgorzelcu rozpoczęła się  już trzydziesta szósta edycja szkolenia kandydatów na opiekunów zastępczych metodą PRIDE. Przed grupą prawie cztery miesiące pracy nad sobą i nauki radzenia sobie w trudnych sytuacjach wychowawczych. Szkolenie zakończy się w sierpniu br.

 

JUŻ TERAZ ZAPRASZAMY CHĘTNE OSOBY DO ZOSTANIA RODZICEM ZASTĘPCZYM NA KOLEJNE WRZEŚNIOWE SZKOLENIE DLA KANDYDATÓW NA OPIEKUNÓW ZASTĘPCZYCH.

 Rodzina zastępcza – wymagania i podstawowe informacje

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone małżonkom lub osobie samotnej.

Kandydaci muszą dawać rękojmię należytego wykonywania swoich obowiązków, jako faktyczni opiekunowie dziecka w zakresie jego rozwoju psychofizycznego, emocjonalnego, społecznego i edukacyjnego.

Kandydaci muszą przebywać na terytorium Polski i korzystać z pełni praw cywilnych i obywatelskich.

Nie mogą być pozbawieni władzy rodzicielskiej teraz i w przeszłości. Ich władza rodzicielska nie może być ograniczona ani zawieszona.

Kandydaci nie mogą być chorzy na chorobę uniemożliwiającą właściwą opiekę nad dzieckiem.

Muszą mieć odpowiednie warunki mieszkaniowe i stałe źródło utrzymania.

Rodziny zastępcze otrzymują pomoc pieniężną na każde umieszczone u nich dziecko.

Na wniosek rodziny zastępczej przyznawana jest również pomoc pieniężna na pokrycie wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka.

Do Waszej dyspozycji jest również koordynator, który wesprze Was w działaniu, który po prostu się Wami zaopiekuje. Zapewniamy rodzinom zastępczym wsparcie specjalistyczne: psychologa, terapeuty oraz prawnika.

Dzwoń! Przyjdź! Odpowiemy na Twoje pytania.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Barbarą Tomczak w PCPR w Zgorzelcu, ul. Boh. II AWP 8, pokój 104 lub pod nr tel. 75 77 61 505 wew. 24.