Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W PCPR ZGORZELEC - SZKOLENIE SŁUŻB POMOCY SPOŁECZNEJ

Utworzono dnia 05.12.2016

15-16 listopada 2016 r. zgorzelecki PCPR razem z Dolnośląskim Ośrodkiem Polityki Społecznej we Wrocławiu zorganizowało  szkolenie dla kadry urzędów i instytucji powiatu dotyczące podstawowego algorytmu postępowania w sprawach przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W szkoleniu wzięło udział 40 pracowników ośrodków pomocy społecznej, szkół i przedszkoli, placówki opiekuńczo – wychowawczej oraz ośrodka socjoterapii.

Podczas zajęć uczestnicy zgłębili wiedzę nt. mechanizmów stosowania przemocy, symptomów występujących u ofiar oraz procedur, które należy stosować aby skutecznie pomóc ofiarom. Odbył się także warsztatowy blok zajęć, podczas którego uczestnicy ćwiczyli przyjmowanie zgłoszenia o przemocy, analizowali wspólnie krok po kroku jak ono powinno wyglądać a także jak prowadzić późniejsze rozmowy podczas dalszej pracy z rodziną dotkniętą przemocą.

Było to kolejne już działanie PCPRu skierowane na podnoszenie kompetencji służb związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W PCPR ZGORZELEC - SZKOLENIE SŁUŻB POMOCY SPOŁECZNEJ

Utworzono dnia 09.01.2017, 12:04