Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Ruszył nabór wniosków DOBRY START

Utworzono dnia 03.08.2018

Dobry start” to 300 zł wsparcia wypłacanego raz w roku wszystkim uczniom rozpoczynającym rok szkolny umieszczonym w rodzinnej pieczy zastępczej. Pomoc otrzymają także pełnoletni wychowankowie przebywający w pieczy zastępczej oraz osoby realizujące Indywidualny Program Usamodzielnienia. Świadczenia będą przysługiwały wszystkim wychowankom pieczy zastępczej do ukończenia 20 roku życia, a w przypadku osób z niepełnosprawnością – do 24 roku życia, jeśli kontynuują naukę.

Wniosek mogą złożyć: rodzina zastępcza lub osoba prowadząca rodzinny dom dziecka oraz osoba ucząca się – usamodzielniana w rozumieniu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, zamieszkałe na terenie Powiatu Zgorzeleckiego.

 

Ważne ! Wniosek należy złożyć do 30 listopada

Świadczenie Dobry start nie przysługuje:

  • jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatne pełne utrzymanie;
  • na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego.
     

Wzór wniosku dostępny jest w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zgorzelcu oraz do pobrania tutaj oraz w zakładce Pliki do pobrania -> Rodziny zastępcze -> Wnioske o ustalenie prawa do świadczenia DOBRY START na dziecko umieszczone w pieczy zastęczej  (+ 300)