Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Spotkanie starosty z burmistrzami i wójtami gmin

Utworzono dnia 27.09.2019

 

25.09.2019r. w starostwie odbyło się spotkanie dotyczące pomocy społecznej oraz pieczy zastępczej w Powiecie Zgorzeleckim. Na zaproszenie starosty wzięli w nim udział burmistrzowie i wójtowie gmin Powiatu Zgorzeleckiego oraz kierownicy ośrodków pomocy społecznej, etatowy członek Zarządu Powiatu i dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Omówiono sytuację dzieci pozbawionych opieki rodziców biologicznych w naszym powiecie, pieczę rodzinną i instytucjonalną którą dysponuje powiat jak również problemy z jakimi się boryka. Ponad 400 dzieci z powiatu wychowuje się w pieczy zastępczej, w tym prawie połowa w domach dziecka. Powrót  ich do rodziców zależy w dużej mierze od pracy asystentów w gminach, pomocy rodzicom biologicznym w przezwyciężeniu kryzysu w jakim się znaleźli. Stąd duży nacisk na intensyfikację pracy Ośrodków Pomocy Społecznej, systematyczną współpracę z sądem i kuratorami sądowymi oraz PCPR. Powiat Zgorzelecki planuje uruchomienie kolejnych placówek opiekuńczo –wychowawczych gdyż posiada tylko jeden dom dziecka, w związku z czym omówiono możliwości współpracy z gminami w tym zakresie. Oferta PCPR dla rodzin zastępczych ale również dla rodziców biologicznych, którzy wyrokiem sądu stracili możliwość wychowywania swoich dzieci jest bogata- od terapii psychologicznej poprzez grupy wsparcia aż do warsztatów „Szkoła dla rodziców” oraz zajęć korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy. Razem ze wsparciem ośrodków pomocy społecznej to dużo aby dać szansę naprawy swojej sytuacji domowej w drodze do odzyskania praw rodzicielskich względem dzieci.

Dyrektor PCPR przedstawił zebranym także możliwości wsparcia osób z niepełnosprawnościami w ramach dofinansowań z PFRON oraz innych programów. Omówiono funkcjonujące w powiecie trzy Domy Pomocy Społecznej, dwa Ośrodki Wsparcia oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej.

Starosta zaproponował zorganizowanie również spotkania w gronie specjalistów w zakresie pieczy zastępczej z naszymi sąsiadami aby omówić doświadczenia niemieckie. Uczestnicy wyrazili wolę kontynuowania tego typu spotkań cyklicznie.

 

Galeria

Utworzono dnia 27.09.2019, 11:33