Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

„UCZYMY SIĘ ABY LEPIEJ ROZUMIEĆ POTRZEBY DZIECI”

Utworzono dnia 24.10.2018

„UCZYMY SIĘ ABY LEPIEJ ROZUMIEĆ POTRZEBY DZIECI”

22 i 23 października 2018r. PCPR zorganizowało szkolenie pt.: „Znaczenie więzi w rozwoju dziecka oraz plan pomocy dziecku” dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, pracowników ośrodków pomocy społecznej oraz rodzin zastępczych. Szkolenie dotyczyło realizacji planów pomocy dziecku i rodzinie w odniesieniu do kluczowej sfery tworzenia i wzmacniania więzi dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej z jego najbliższą rodziną. Celem szkolenia było:

1) Wypracowanie i wdrożenie jednolitej metodyki pracy koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej oraz innych specjalistów pracy z rodziną zastępczą i rodzin zastępczych, wraz z zestawem jednolitych narzędzi pracy.

2) Wypracowanie zasad pracy zespołowej we współpracy z rodzinami zastępczymi oraz pomiędzy specjalistami.

3) Wzmocnienie kompetencji związanych z pracą w podejściu skupionym na rozwiązaniach i efektywnej komunikacji.

4) Wzmocnienie kompetencji związanych z rozumieniem znaczenia więzi w rozwoju dziecka, jak również pracy z dziećmi z zaburzeniami więzi oraz różnymi wzorcami więzi.

5) Wzmocnienie kompetencji związanych z opracowywaniem i realizacją planu pomocy dziecku skorelowanego z planem pracy z rodziną lub ukierunkowanego na zapewnienie trwałej więzi w środowisku rodzinnym lub na przygotowanie do usamodzielnienia – ze szczególnym uwzględnieniem sfery więzi.

 

W szkoleniu wzięło udział 30 osób.

Szkolenie prowadził Tomasza Polkowski - prezes Zarządu Fundacji Dziecko i Rodzina.

 

„UCZYMY SIĘ ABY LEPIEJ ROZUMIEĆ POTRZEBY DZIECI”

Utworzono dnia 24.10.2018, 14:52

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik

Utworzono dnia 24.10.2018, 14:49

Załącznik

Utworzono dnia 24.10.2018, 14:48

Załącznik

Utworzono dnia 24.10.2018, 14:47

Załącznik

Utworzono dnia 24.10.2018, 14:46