Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

WSPARCIE DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU ZGORZELECKIEGO

Utworzono dnia 05.07.2018

Już od czerwca 2018r. mieszkańcy powiatu zgorzeleckiego znajdujący się w trudnej, kryzysowej sytuacji mogą skorzystać ze wsparcia Ośrodka Interwencji Kryzysowej mieszczącego się w Smolniku w Powiecie Lubańskim.

Powiat Zgorzelecki podpisał porozumienie z Powiatem Lubańskim w zakresie  zapewnienia mieszkańcom powiatu zgorzeleckiego usług w zakresie interwencji kryzysowej. Interwencja Kryzysowa to szerokie działania, których celem jest przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie, a dzięki temu zapobieganie przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej.

W OIK można uzyskać wsparcie w postaci czasowego zamieszkania a także wsparcia specjalistycznego - psychologicznego, poradnictwa socjalnego, pedagogicznego lub prawnego.

Jeśli będziesz w potrzebie skontaktuj się z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w swojej gminie lub z PCPR w Zgorzelcu. Tel. 75 77 615 05.