Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

ZAJĘCIA EDUKACYJNE DLA OSÓB DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ

Utworzono dnia 22.03.2017

Od marca 2017r. PCPR rozpoczyna realizację zajęć edukacyjnych kierowanych do osób dotkniętych przemocą. Zajęcia prowadzić będzie starszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej Iwona Zienkiewicz.

W ramach spotkań osoby doznające przemocy w rodzinie dowiedzą się o przysługujących prawach, sposobach ochrony dziecka, a także postępowaniu w sytuacji kryzysowej - w tym możliwości odseparowania się od sprawcy przemocy.

Celem spotkań jest uświadomienie sobie również, że TO NIE OSOBA DOZNAJĄCA PRZEMOCY JEST WINNA a SZUKANIE POMOCY TO NIE WSTYD.  Podczas spotkań będziemy edukować, wspierać i wzmacniać uczestników aby DĄŻYĆ DO POZYTYWNYCH ZMIAN.

Zachęcamy do udziału w spotkaniach - PRZYJDŹ I ODMIEŃ SWÓJ LOS.

Spotkania odbywać się będą w sali terapeutycznej PCPR Zgorzelec  W KAŻDY OSTATNI PONIEDZAŁEK MIESIĄCA w godź. od 8.00 do 9.00, pok. 105