Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Zapraszamy na warsztaty dla rodziców!

Utworzono dnia 07.08.2019

Zapraszamy na warsztaty dla rodziców.

3.09.2019 r. w PCPR rozpoczną się warsztaty „Szkoła dla Rodziców - Kochaj mnie mądrze”. Cykl warsztatów obejmuje 60 godzin, podzielonych na 12 spotkań grupowych.

W czasie poszczególnych spotkań realizowane będą następujące tematy:

1. Przemoc wobec dzieci (fizyczna, psychiczna, seksualna, zaniedbanie).

2. Komunikacja interpersonalna.

3. Konstruktywne rozwiązywanie konfliktów.

4. Dyscyplina w wychowaniu.

5. Konsekwencja: nagroda i kara.

6. Rola granic w wychowaniu.

7. Zachęcanie dziecka do współpracy oraz do samodzielności.

8. Etapy dorastania i dojrzewania, specyficzne zachowania dziecka wg psychologii rozwojowej.

9. Nowy styl bycia z dzieckiem – modelowanie.

10. Radzenie sobie ze złością dziecka i własną.

11. Budowanie pozytywnego obrazu własnej osoby.

12. Alkohol, narkotyki i patologia życia rodzinnego.

Zajęcia skierowane są do rodziców przeżywających trudności opiekuńczo- wychowawcze i osób stosujących przemoc wobec dzieci: fizyczną, psychiczną, zaniedbania. Celem warsztatów jest zapobieganie umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej a także  pomoc  w odzyskaniu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.