Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Placówka Opiekuńczo Wychowawcza

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu rodzinnego "Promyk Słońca" mieści się w Lasowie. Dzięki dotacjom i wsparciu sponsorów Placówka została wyremontowana i odnowiona. Dzieci posiadają także plac zabaw i dużo wolnej przestrzeni wokół budynku. Placówka przeznaczona jest dla ośmiorga dzieci w wieku od 2 do 16 lat.

Do Placówki podopiecznych kieruje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie na podstawie postanowienia Sądu Wydziału Rodzinnego i Nieletnich.

 

 

 

 

Placówka finansowana jest przez samorząd powiatu. Zadaniem placówki jest zapewnienie całkowitej opieki i tworzenie warunków do indywidualnego rozwoju dzieciom, których rodzice trwale lub czasowo są niezdolni do pełnienia swoich obowiązków. Dyrektorem Placówki w Lasowie jest Pani Joanna Grzesińska, która wraz z mężem sprawuje opiekę nad dziećmi u nich umieszczonymi.

Adres:

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu rodzinnego
"Promyk Słońca"

Lasów 20

59-930 Pieńsk

Tel. 0757785035.

e-mail: promykslonca@windowslive.com