Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

 

Aktywny samorząd
 
 

Szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze

Wniosek o przyjęcie na szkolenie (plik DOC 248 KB)

Wnioski o dofinansowanie z PFRON 2019 r.

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON usług tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika plik DOC

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON usług tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika plik PDF

wniosek-o-dofinansowanie-ze-srodkow-pfron-do-turnusu-rehabilitacyjnego-1548230086.doc

wniosek-o-dofinansowanie-ze-srodkow-pfron-zaopatrzenie-w-przedmioty-ortopedyczne-i-srodki-pomocnicze-1548230488.pdf

wniosek-o-dofinansowanie-ze-srodkow-pfron-likwidacji-barier-w-komunikowaniu-sie-1548236973.doc

wniosek-o-dofinansowanie-ze-srodkow-pfron-likwidacji-barier-w-komunikowaniu-sie-1548236838.pdf

wniosek-o-dofinansowanie-ze-srodkow-pfron-sprzetu-rehabilitacyjnego-1548237187.doc

wniosek-o-dofinansowanie-ze-srodkow-pfron-sprzetu-rehabilitacyjnego-1548237220.pdf

wniosek-o-dofinansowanie-ze-srodkow-pfron-likwidacji-barier-technicznych-1548237356.doc

wniosek-o-dofinansowanie-ze-srodkow-pfron-likwidacji-barier-technicznych-1548237390.pdf

wniosek-o-dofinansowanie-ze-srodkow-pfron-zaopatrzenie-w-przedmioty-ortopedyczne-i-srodki-pomocnicze-1548237493.doc

wniosek-o-dofinansowanie-ze-srodkow-pfron-likwidacji-barier-architektonicznych-1548237527.doc

wniosek-o-dofinansowanie-ze-srodkow-pfron-likwidacji-barier-architektonicznych-1548237549.pdf

wniosek-o-dofinansowanie-ze-srodkow-pfron-sprzetu-rehabilitacyjnego-osob-prowadzacych-dzialalnosc-1513174725.doc

wniosek-o-dofinansowanie-ze-srodkow-pfron-sportu-kultury-rekreacji-i-turystyki-1513242523.doc

wniosek-o-dofinansowanie-ze-srodkow-pfron-sprzetu-rehabilitacyjnego-osob-prowadzacych-dzialalnosc-1513174748.pdf

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON kosztów utworzenia i działalności WTZ plik DOC

 

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III"wniosek obszary B C D G pcpr 2017

Rodziny zastępcze

Wniosek rodziny zastępczej o przyznanie świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka  umieszczonego w pieczy zastępczej

Wniosek rodziny zastępczej o przyznanie dodatku wychowawczego 500+ na dziecko umieszczone w pieczy zastępczej

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia DOBRY START na dziecko umieszczone w pieczy zastępczej (+ 300)

Wniosek rodziny zastępczej o przyznanie dodatku na pokrycie zwiekszonych kosztów utrzymania dziecka niepełnosprawnegoumieszczonego w pieczy zastępczej

Oświadczenie rodziny zastępczej o sposobie przekazywania przyznanych świadczeń i dodatków na dziecko umieszczone w pieczy zastępczej

Rodziny biologiczne

wniosek rodzica biologicznego o zastosowanie ulgi w opłacie ustalonej za pobyt dziecka w pieczy zastępczej - doc

wniosek rodzica biologicznego o zastosowanie ulgi w opłacie ustalonej za pobyt dziecka w pieczy zastępczej - pdf

wniosek rodzica biologicznego o umorzenie opłaty ustalonej za pobyt dziecka w pieczy zastępczej - doc

wniosek rodzica biologicznego o umorzenie opłaty ustalonej za pobyt dziecka w pieczy zastępczej - pdf

wniosek rodzica biologicznego o rozłożenie na raty opłaty ustalonej za pobyt dziecka w pieczy zastępczej - doc

wniosek rodzica biologicznego o rozłożenie na raty opłaty ustalonej za pobyt dziecka w pieczy zastępczej - pdf

wniosek rodzica biologicznego o odroczenie terminu płatności ustalonej za pobyt dziecka w pieczy zastępczej - doc

wniosek rodzica biologicznego o odroczenie terminu płatności ustalonej za pobyt dziecka w pieczy zastępczej - pdf

oświadczenie rodzica biologicznego pod odpowiedzialnością karną - doc

oświadczenie rodzica biologicznego pod odpowiedzialnością karną - pdf

Inne wnioski i oświadczenia 

zgoda o przetwarzanie danych osobowych - doc

zgoda o przetwarzanie danych osobowych - pdf

zgoda na potrącenie świadczeń nienależnie pobranych

Wniosek o pomoc na zagospodarowanie

Wniosek o pomoc na usamodzielnienie

Wniosek o pomoc na kontynuowanie nauki

rezygnacja z pomocy na kontynuowanie nauki​

oświadczenie o sytuacji osoby usamodzielnianej

oswiadczenie o numerze konta

oświadczenie majątkowe

Uchwały

Rozstrzygnięcie nadzorcze (plik PDF 312 KB)
Uchwała XXXIV/242/2013 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z 28.03.2013r. (plik DOC 275 KB)
Uchwała XXXVI/257/2013 Rady Powiatu Zgorzeelckiego z 29.05.2013 (plik DOC 274 KB)

ZAŁĄCZNIKI: