Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

 

Aktywny samorząd
 

Szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze

Wniosek o przyjęcie na szkolenie (plik DOC 248 KB)

Wnioski o dofinansowanie z PFRON 2016 r.

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON do turnusu rehabilitacyjnego (plik DOC 84 KB)
Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
 Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON sprzętu rehabilitacyjnego (plik DOC 63 KB)
 Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier w komunikowaniu się (plik DOC 79 KB)
Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier architektonicznych (plik DOC 79 KB)
 Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier technicznych (plik DOC 79 KB)
Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON sportu kultury rekreacji i turystyki (plik DOC 109 KB)
Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON sprzętu rehabilitacyjnego osób prowadzących działalność (plik DOC 78 KB)
Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON kosztów utworzenia i działalności WTZ (plik DOC 118 KB)
Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON usług tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika (plik DOC 85 KB)
Objaśnienie do wniosku (plik DOC 39 KB)

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III"wniosek obszary B C D G pcpr 2017

Rodziny zastępcze

Wniosek rodziny zastępczej o przyznanie świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka  umieszczonego w pieczy zastępczej

Wniosek rodziny zastępczej o przyznanie dodatku wychowawczego 500+ na dziecko umieszczone w pieczy zastępczej

Wniosek rodziny zastępczej o przyznanie dodatku na pokrycie zwiekszonych kosztów utrzymania dziecka niepełnosprawnegoumieszczonego w pieczy zastępczej

Oświadczenie rodziny zastępczej o sposobie przekazywania przyznanych świadczeń i dodatków na dziecko umieszczone w pieczy zastępczej

Rodziny biologiczne

wniosek rodzica biologicznego o zastosowanie ulgi w opłacie ustalonej za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

wniosek rodzica biologicznego o umorzenie opłaty ustalonej za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

wniosek rodzica biologicznego o rozłożenie na raty opłaty ustalonej za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

wniosek rodzica biologicznego o odroczenie terminu płatności ustalonej za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

oświadczenie rodzica biologicznego pod odpowiedzialnością karną

Inne wnioski i oświadczenia 

zgoda o przetwarzanie danych osobowych

zgoda na potrącenie świadczeń nienależnie pobranych

Wniosek o pomoc na zagospodarowanie

Wniosek o pomoc na usamodzielnienie

Wniosek o pomoc na kontynuowanie nauki

rezygnacja z pomocy na kontynuowanie nauki​

oświadczenie o sytuacji osoby usamodzielnianej

oswiadczenie o numerze konta

oświadczenie majątkowe

Uchwały

Rozstrzygnięcie nadzorcze (plik PDF 312 KB)
Uchwała XXXIV/242/2013 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z 28.03.2013r. (plik DOC 275 KB)
Uchwała XXXVI/257/2013 Rady Powiatu Zgorzeelckiego z 29.05.2013 (plik DOC 274 KB)