Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Wsparcie specjalistyczne

1. GRUPY WSPARCIA

Rodziny zastępcze mogą skorzystać ze wsparcia terapeutycznego poprzez udział w grupie wsparcia. Spotkania Grup Wsparcia prowadzi psychoterapeuta Piotr Lenert. Spotkania odbywają się w sali terapeutycznej PCPR Zgorzelec Według następującego harmonogramu:

11.01.2019 r. od godz. 9:00 do 12:00

08.02.2019 r. od godz. 9:00 do 12:00

08.03.2019 r. od godz. 9:00 do 12:00

12.04.2019 r. od godz. 9:00 do 12:00

10.05.2019 r. od godz. 9:00 do 12:00

28.06.2019 r. od godz. 9:00 do 12:00

Celem grupy jest wzajemne wspieranie się rodzin zastępczych. Będziecie Państwo wspólnie z psychoterapeutą analizować i „przepracowywać” konkretne trudności występujące w rodzinach. Wiedza i umiejętności zdobyte podczas zajęć  pomogą Państwu przezwyciężać różnorodne trudności wychowawcze z jakimi borykacie się na co dzień.

2. KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNE DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH
Potrzebujące rodziny zastępcze mogą skorzystać w PCPR z indywidualnych konsultacji psychologicznych, które odbywają się dwa razy w tygodniu po uprzednim telefonicznym umówieniu osoby/rodziny. Konsultacje prowadzone są przez psychologa - Karolinę Ferensowicz
3. SPOTKANIA PSYCHOTERAPEUTYCZNE DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH
W sytuacjach kryzysu rodziny mogą skorzystać u nas z indywidualnych spotkań psychoterapeutycznych, które odbywają się raz w tygodniu po uprzednim telefonicznym umówieniu osoby. Spotkania prowadzone są przez terapeutę Piotra Lenerta.
4. WSPARCIE PRAWNE DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH
Rodziny zastępcze, mogą skorzystać z pomocy prawnej w szczególności z zakresu prawa rodzinnego. Porad udziela radca prawny Mirosława Patelska.

 

Osoby zainteresowane wsparciem specjalistycznym proszone są o kontakt z Moniką Czernicką

pokój 111 lub pod nr tel. 75 77 61 505 wew. 24.

 

5. WSPARCIE DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU ZGORZELECKIEGO

Już od czerwca 2018r. mieszkańcy powiatu zgorzeleckiego znajdujący się w trudnej, kryzysowej sytuacji mogą skorzystać ze wsparcia Ośrodka Interwencji Kryzysowej mieszczącego się w Smolniku w Powiecie Lubańskim.

Powiat Zgorzelecki podpisał porozumienie z Powiatem Lubańskim w zakresie  zapewnienia mieszkańcom powiatu zgorzeleckiego usług w zakresie interwencji kryzysowej. Interwencja Kryzysowa to szerokie działania, których celem jest przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie, a dzięki temu zapobieganie przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej.

W OIK można uzyskać wsparcie w postaci czasowego zamieszkania a także wsparcia specjalistycznego - psychologicznego, poradnictwa socjalnego, pedagogicznego lub prawnego.

Jeśli będziesz w potrzebie skontaktuj się z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w swojej gminie lub z PCPR w Zgorzelcu. Tel. 75 77 615 05.