Grafika ozdobna

PRZECIWDZIAŁENIE PRZEMOCY – ODDZIAŁYWANIA KOREKCYJNO-EDUKACYJNE

 

W dniu 21.06.2022r. w Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zgorzelcu zakończyło się szkolenie „Szkoła dla Rodziców. Kochaj mnie mądrze.” prowadzone w ramach działań  na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w formie oddziaływań korekcyjno- edukacyjnych.

 

Szkolenie zaadresowane było przede wszystkim dla rodziców, którzy stosują przemoc wobec dzieci, w tym: przemoc emocjonalną, fizyczną i zaniedbanie.

 

Szkolenie obejmowało 60 godz. zajęć grupowych oraz spotkania indywidualne dla każdego uczestnika.

Zajęcia odbywały się raz w tygodniu w godzinach popołudniowych.

 

Szkolenie rozpoczęło 19 uczestników, zaświadczenia o uczestnictwie otrzymało 11 rodziców.

 

Szkolenie miało na celu podniesienie świadomości rodziców, zachowań przemocowych, przeciwdziałanie stosowania różnych form przemocy przez rodziców jak również podniesienie kompetencji opiekuńczych i wychowawczych.

 

GRATULUJEMY UCZESTNIKOM KTÓRZY UKOŃCZYLI SZKOLENIE.
Strona powstała w ramach projektu "Rok bez barier" finansowanego przez Fundację PGE.