Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

logo fundusze europejskie flaga polskidolny śląsk unia europejska

 

14.09.015 r. w Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zgorzelcu zakończyło się szkolenie „Szkoła dla Rodziców” prowadzona w ramach działań  na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w formie oddziaływań korekcyjno- edukacyjnych.

Szklenie zaadresowane było przede wszystkim dla rodziców, którzy stosują przemoc wobec dzieci, w tym: przemoc emocjonalną, fizyczną i zaniedbanie.

Szkolenie obejmowało 60 godz. zajęć grupowych oraz spotkania indywidualne dla każdego uczestnika. Zajęcia odbywały się raz w tygodniu w godzinach popołudniowych.

Uczestnicy szkolenia przerabiali następujące tematy:

1. Przemoc wobec dzieci (fizyczna, psychiczna, seksualna, zaniedbanie).

2. Komunikacja interpersonalna.

3. Konstruktywne rozwiązywanie konfliktów.

4. Dyscyplina w wychowaniu.

5. Konsekwencja: nagroda i kara.

6. Rola granic w wychowaniu.

7. Zachęcanie dziecka do współpracy oraz do samodzielności.

8. Etapy dorastania i dojrzewania, specyficzne zachowania dziecka wg psychologii rozwojowej.

9. Nowy styl bycia z dzieckiem - modelowanie.

10. Radzenie sobie ze złością dziecka i własną.

11. Budowanie pozytywnego obrazu własnej osoby.

12. Alkohol i patologia życia rodzinnego.

Szkolenie rozpoczęło 16 uczestników a ukończyło je i zaświadczenia o uczestnictwie otrzymało 11 rodziców.

Szkolenie miało na celu podniesienie świadomości rodziców, przeciwdziałanie różnym formom przemocy stosowanym wobec dzieci, jak również podniesienie kompetencji opiekuńczych i wychowawczych.

GRATULUJEMY UCZESTNIKOM KTÓRZY UKOŃCZYLI SZKOLENIEJ


Szkolenie „SZKOŁA DLA RODZICÓW. SPRAWCA-OFIARA”. 
Warsztaty mają na celu oddziaływania profilaktyczne i edukacyjne w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych. 
Beneficjentami szkolenia są osoby, u których w rodzinach dochodzi do przemocy wynikającej np. z ubóstwa, bezrobocia, problemu uzależnień, braku prawidłowych wzorców w rodzinie, negatywnego wpływu środowiska oraz niewydolności wychowawczej. 
Praca z rodzinami prowadzona jest w formie warsztatowej z zastosowaniem ćwiczeń uczących rodziców prawidłowych metod wychowawczych oraz korygujących wadliwe „metody wychowawcze”. Zadanie ma również wymiar profilaktyczny. Ma zapobiegać sytuacjom, w których dzieci muszą zostać odebrane rodzicom z powodu stosowania przez nich przemocy wobec dzieci i rodziców wobec siebie. 
Tematy spotkań:
1. Rozwój dziecka.
2. Znaczenie więzi a rozwój dziecka.
3. Dyscyplina w wychowaniu.
4. Komunikacja werbalna i pozawerbalna.
5. Style zachowań.
6. Budowanie pozytywnego obrazu własnej osoby i rodziny.
7. Nowy styl bycia z dzieckiem.
8. Zjawisko przemocy w rodzinie - przeciwdziałanie.
REKRUTACJA PODOPIECZNYCH :
Indywidualny nabór – podopieczni kierowani będą za pośrednictwem pracownika socjalnego. W rekrutacji współpracować będziemy także z kuratorami sądowymi oraz pracownikami OPS Powiatu Zgorzeleckiego.
 
CELE PROGRAMU:
- Podniesienie umiejętności wychowawczych.
- Poszukiwanie rozwiązań w trudnych wychowawczo sytuacjach.
- Zapobieganie złemu funkcjonowaniu i ewentualnym koniecznościom odbierania dzieci rodzicom biologicznym.
- Radzenie sobie ze stresem.
- Profilaktyka uzależnień.
- Praca z rodzinami biologicznymi w celu umożliwienia dziecku powrotu do rodziców 
   biologicznych.
- Poznanie swoich mechanizmów zachowań i niepowodzeń wychowawczych i  innych.
- Budowanie pozytywnej samooceny.
- Nauka skutecznej komunikacja w rodzinie.
- Podniesienie świadomości na temat przyczyn występowania przemocy w rodzinie.
- Sytuacja dziecka w rodzinie „przemocowej”.
- Metody zapobiegania sytuacjom, które często prowadzą do występowania  przemocy w rodzinie.
- Korygowanie dotychczas „metod wychowawczych” w stosunku do małoletnich dzieci.

FORMY PRACY:
Szkolenia zostaną przeprowadzone formą warsztatową z wykorzystaniem różnych metod tj.  praca w podgrupach, burza mózgów, praca na flipczartach, psychodramy.

Cykl warsztatów dla rodziców  trwa łącznie 40 godz. (8 spotkań po 5 godzin).
Spotkania odbywają się raz w tygodniu od godziny 15.30 do 20.30.
Uczestnicy warsztatów uzyskują zaświadczenia o uczestnictwie w szkoleniu wydane przez PCPR.
I EDYCJA od 13.06.2014 do 08.08.2014r
Data pierwszego spotkania: 13.06.2014 r.
W godzinach: 15.30 – 20.30
Miejsce: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zgorzelcu ul. Bohaterów II Armii WP 8, pok. 105 
Kontakt: Sylwia Wojsiat-Chromik tel 75 77 61 505, pokój 111

II EDYCJA planowana jest od 08.09.2014 w Węglińcu

19.09.2014 r. zgorzelecki PCPR zakończył cykl bezpłatnych warsztatów dla rodziców pn. „SZKOŁA DLA RODZICÓW. SPRAWCA-OFIARA” w Zgorzelcu. Warsztaty odbywały się w PCPR w Zgorzelcu. PCPR pozyskał pieniądze na przeprowadzenie warsztatów  z ELTUR-SERWIS Bogatynia oraz z PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA Bełchatów.

 Zaświadczenia o uczestnictwie w szkoleniu otrzymało 14 rodziców.

 Uczestnikami szkolenia byli m.in. rodzice, którzy potrzebowali wsparcia i wskazówek  w procesie wychowawczym swoich dzieci, np. chcieli dowiedzieć się jak rozmawiać  z dzieckiem dorastającym aby ono chciało słuchać, jak wprowadzać zasady i jak je egzekwować, jak powstają więzi emocjonalne między rodzicem i dzieckiem oraz jaki wpływ mają na rozwój dziecka, jaki wpływ na funkcjonowanie dziecka w rodzinie i w środowisku ma poczucie własnej wartości naszych pociech. Nabór beneficjentów prowadzony był przy współpracy ośrodków pomocy społecznej, kuratorów sądowych, szkół i przedszkoli.

 Celem zajęć było podniesienie umiejętności opiekuńczych i wychowawczych rodziców.

Zajęcia miały formę warsztatową. Dzięki ćwiczeniom rodzice mieli możliwość spojrzeć na niektóre zagadnienia i problemy oczami dziecka. Dostrzegali swoje błędy i niedociągnięcia w stosunku do własnych dzieci i jaśniej widzieli skutki swoich błędnych zachowań. Wspólnie wypracowywali rozwiązania konfliktów i uczyli się korygowania swoich często fatalnych w skutkach zachowań względem dzieci.

27.10.2014 r. zgorzelecki PCPR zakończył cykl bezpłatnych warsztatów dla rodziców pn. „SZKOŁA DLA RODZICÓW. SPRAWCA-OFIARA”. Warsztaty odbywały się w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Węglińcu. PCPR pozyskał pieniądze na przeprowadzenie warsztatów z Gminy Węgliniec oraz z PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA Bełchatów.

Zaświadczenia o uczestnictwie w szkoleniu otrzymało 13 rodziców.

Uczestnikami szkolenia byli m.in. rodzice, którzy potrzebowali wsparcia i wskazówek w procesie wychowawczym swoich dzieci, np. chcieli dowiedzieć się jak rozmawiać z dzieckiem dorastającym aby ono chciało słuchać, jak wprowadzać zasady i jak je egzekwować, jak powstają więzi emocjonalne między rodzicem i dzieckiem oraz jaki wpływ mają na rozwój dziecka, jaki wpływ na funkcjonowanie dziecka w rodzinie i w środowisku ma poczucie własnej wartości naszych pociech.  Nabór beneficjentów prowadzony był przy współpracy ośrodków pomocy społecznej, kuratorów sądowych, szkół i przedszkoli.

Celem zajęć było podniesienie umiejętności opiekuńczych i wychowawczych rodziców.
Zajęcia miały formę warsztatową. Dzięki ćwiczeniom rodzice mieli możliwość spojrzeć na niektóre zagadnienia i problemy oczami dziecka. Dostrzegali swoje błędy i niedociągnięcia w stosunku do własnych dzieci i jaśniej widzieli skutki swoich błędnych zachowań. Wspólnie wypracowywali rozwiązania  konfliktów i uczyli się korygowania swoich często fatalnych w skutkach zachowań względem dzieci.