Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

15.12.2015

Utworzono dnia 04.01.2017

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zgorzelcu zorganizowało kolejne szkolenie asystentów rodzinnych, kuratorów sądowych, pracowników socjalnych i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. Celem spotkania była wymiana informacji i doświadczeń, dogrywanie procedur i metod współpracy między instytucjami. W czasie szkolenia omówiono teoretyczne zagadnienia dotyczące pracy ośrodków pomocy społecznej, PCPR oraz kuratorów sądowych jak również przepracowano na konkretnych przykładach „dobre i złe praktyki” wspólnych działań. Z każdego omawianego przypadku uczestnicy wyciągnęli wnioski do zastosowania w dalszej pracy. W spotkaniu wzięło udział 27 osób. Zgodnie ustalono konieczność organizacji tego typu spotkań minimum raz w roku.

15.12.2015

Utworzono dnia 04.01.2017, 14:53