Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

25 wrzesień spotkanie

Utworzono dnia 04.01.2017

25 września br. w PCPR w Zgorzelcu odbyło się spotkanie z kierownikami ośrodków pomocy społecznej naszego powiatu. Spotkanie miało na celu omówienie spraw społecznych oraz organizacyjnych dotyczących współpracy pomiędzy PCPR a gminami.

PCPR przedstawiło możliwości wsparcia osób niepełnosprawnych w ramach programów PFRON, skorzystania z nowopowstających Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz przekazano aktualne dane o stowarzyszeniach działających na rzecz osób niepełnosprawnych. Omówiono rozliczenia finansowe dotyczące pobytu dzieci w pieczy zastępczej.

Kolejną bardzo ważną kwestią była analiza rozszerzania i polepszania współpracy z gminami w zakresie powrotu dzieci do rodziców biologicznych oraz w celu szybkiej pomocy dzieciom i rodzinom.

Omówiono prowadzone przez PCPR zajęcia korekcyjno – edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie oraz możliwości działań gmin i powiatu w tym obszarze.

Wszystkie ośrodki pomocy społecznej otrzymały także pakiety informacyjno – promocyjne o pieczy zastępczej w ramach kampanii „Potrzebuje Cię świat i dzieci – zostań rodzicem zastępczym”.