Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

UWAGA - CIEKAWE SZKOLENIE DLA SŁUŻB POMOCY SPOŁECZNEJ I KURATORÓW 27.11.2013r.

Utworzono dnia 04.01.2017

27 listopada 2013r. w godz. 11:00 - 14:00 w sali terapeutycznej nr 105 w PCPR odbędzie się szkolenie dla asystentów pracy z rodziną i pracowników socjalnych z OPS-ów wszystkich gmin powiatu zgorzeleckiego, zawodowych kuratorów sądowych i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. Organizatorem spotkania jest PCPR w Zgorzelcu.

Głównym założeniem spotkania jest omówienie metod współpracy między Ośrodkami Pomocy Społecznej, Sądem i PCPR-em w celu podniesienia skuteczności działań na rzecz:

- Rodzin zagrożonych rozpadem, znajdujących się w kryzysie i ciężkiej sytuacji życiowej.

- Rodzin, których dzieci zostały umieszczone w pieczy zastępczej.

- Rodziców, którzy rokują na powrót dzieci z pieczy zastępczej pod ich opiekę.
Spotkanie ma na celu: dalsze dogrywanie procedur w obrębie powiatu, wypracowanie modelu współdziałania, przekazywania informacji i szybkiej reakcji w celu pomocy rodzinie i dziecku. Każdy z uczestników szkolenia będzie miał możliwość przedstawienia swojego punktu widzenia, problemów, z jakimi styka się na co dzień w swoim obszarze działań - aby następnie wspólnie wypracować jednolite dla powiatu rozwiązania na bazie dobrych praktyk.

Prosimy o zgłoszenie osób zainteresowanych udziałem w szkoleniu: faksem - 75 77 61 505, bądź mailem na adres pcprrzbasia@powiat.zgorzelec.pl