Kontrole PCPR

Plan kontroli PCPR w Zgorzelcu w 2022 roku.

 

 

Lp.

Nazwa jednostki/adres

Termin kontroli

1

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Zgorzelcu, 59-900 Zgorzelec,
ul. Traugutta 77 (kontrola finansowa i merytoryczna)

marzec 2022 r.

2

Powiatowy Ośrodek Wsparcia w Opolnie Zdrój, 59-921 Sieniawka, ul. Świerczewskiego 2

maj 2022 r.

3

Dom Pomocy Społecznej „Jędrek” w Opolnie Zdrój, 59-920 Bogatynia, ul. Parkowa 2

maj 2022 r.

4

Kontrola wnioskodawców, którzy otrzymali dofinansowanie ze środków PFRON (dot. programu „Aktywny Samorząd”)

czerwiec 2022 r.

5

Kontrola wnioskodawców, którzy otrzymali dofinansowanie ze środków PFRON (dot. barier technicznych i w komunikowaniu się)

czerwiec 2022 r.

6

Kontrola wnioskodawców, którzy otrzymali dofinansowanie ze środków PFRON (dot. barier architektonicznych)

czerwiec 2022 r.

7

Dom Pomocy Społecznej „Jutrzenka” w Zgorzelcu, 59-900 Zgorzelec, ul. Przechodnia 8

październik 2022 r.

8

Powiatowy Ośrodek Wsparcia w Zgorzelcu, 59-900 Zgorzelec,
ul. Pułaskiego 11-13

listopad 2022 r.

9

Dom Pomocy Społecznej „Ostoja” w Zgorzelcu, 59-900 Zgorzelec,
ul. Pułaskiego 11-13

listopad 2022 r.

10

Kontrole rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka, placówek opiekuńczo-wychowawczych, zakładów opiekuńczo-leczniczych

Kwiecień – listopad 2022r.

 

Strona powstała w ramach projektu "Rok bez barier" finansowanego przez Fundację PGE.