Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Dochód uprawniający do otrzymania dofinansowania ze środków PFRON

Utworzono dnia 03.03.2021

Dochód uprawniający do otrzymania dofinansowania ze środków PFRON (obowiązuje od 1 marca 2021 r. do 31 maja 2021r.):

- na członka rodziny we wspólnym gospodarstwie domowym nie może przekroczyć 2.728,99 zł (netto), czyli 50 % przeciętnego wynagrodzenia                   

 - dla osoby samotnej nie może przekroczyć 3.547,68 zł (netto), czyli 65% przeciętnego wynagrodzenia

 

Na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2020r. poz. 53 z późn. zm.) Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłasza, że przeciętne wynagrodzenie w czwartym  kwartale 2020r. wyniosło 5.457,98 zł (Komunikat Prezesa GUS z 9.02.2021 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2020 r.