Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Dochód uprawniający do otrzymania dofinansowania ze środków PFRON

Utworzono dnia 31.05.2021

Dochód uprawniający do otrzymania dofinansowania ze środków PFRON (obowiązuje od 1 czerwca 2021 r. do 31 sierpnia 2021r.):

- na członka rodziny we wspólnym gospodarstwie domowym nie może przekroczyć 2.840,78 zł (netto), czyli 50 % przeciętnego wynagrodzenia                   

 - dla osoby samotnej nie może przekroczyć 3.693,01 zł (netto), czyli 65% przeciętnego wynagrodzenia

 Na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2020r. poz. 53 z późn. zm.) Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłasza, że przeciętne wynagrodzenie w pierwszym  kwartale 2021r. wyniosło 5.681,56 zł (Komunikat Prezesa GUS z 12.05.2021 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2021 r.