Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Konferencja dot. pieczy zastępczej w powiecie zgorzeleckim

Utworzono dnia 17.05.2021

14 maja Starosta Zgorzelecki zorganizował spotkanie dotyczące pieczy zastępczej. W spotkaniu udział wzięli  - starosta zgorzelecki Artur Bieliński, wicestarosta Mirosław Fiedorowicz, etatowy członek zarządu – Ireneusz Owsik, dyrektorzy i pracownicy PCPR, ośrodków pomocy społecznej, urzędów miast i gmin, prezes sądu Dominika Gothardt,  kuratorzy sądowi oraz zastępca komendanta policji Łukasz Rachwalski.

Głównym tematem spotkania była sytuacja pieczy zastępczej w Powiecie Zgorzeleckim w tym analiza rosnącej ilości dzieci, umieszczanych w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo - wychowawczych. Temat jest niezmiernie ważny, gdyż Powiat Zgorzelecki góruje nad innymi w Polsce w kwestii ilości dzieci odbieranych rodzicom biologicznym na podstawie postanowień sądu. W 2020r. w domach dziecka umieszczonych zostało aż 86 dzieci a to o 30 dzieci więcej niż w roku 2019. W sumie w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w 2020r. przebywało aż 179 dzieci z naszego powiatu. W 189 rodzinach zastępczych w Powiecie Zgorzeleckim wychowywało się niestety aż 311 dzieci a 77 dzieci znalazło opiekę w rodzinach zastępczych poza naszym powiatem.

Ze statystyk dotyczących tematu wynika, że średnio na 1000 mieszkańców przypada w kraju 2 dzieci umieszczanych w pieczy zastępczej, w naszym powiecie statystyki szokują- gdyż jest to średnio ok 6,18 na 1000 mieszkańców!

W związku z powyższym koszt powiatu w 2020r. za dzieci umieszczone we wszystkich formach pieczy zastępczej wyniósł prawie 9 mln zł! Koszty powiatu jak również 7 naszych gmin stale rosną.

Najwięcej dzieci umieszczanych w pieczy pochodziło w 2020r. z miasta i gminy Bogatynia, z Zawidowa oraz z gminy Zgorzelec.

Zatrważające są statystyki ale niektóre przypadki z którymi mają do czynienia pracownicy PCPR, którzy po otrzymaniu postanowienia sądu odbierają dzieci, wyciskają wprost łzy z oczu np. noworodki odbierane wprost ze szpitala, które urodziły się z narkotykami we krwi. Przejmujące są również przypadki gdy uzależniony rodzic pod wpływem narkotyków nawet nie spojrzy na odbierane mu dziecko a ono przytula się i mówi że „bardzo kocha mamusię”. Dzieci często są odbierane z miejsc, które przerażają swoim wyglądem, żyją w brudzie, zimnie, są bite i zaniedbywane, bez poczucia bezpieczeństwa i miłości.

Zasadniczym wnioskiem płynącym z konferencji jest konieczność jeszcze większego nacisku na pracę u podstaw asystentów rodziny i pracowników socjalnych Ośrodków Pomocy Społecznej z rodzinami biologicznymi w gminach. Jak również zwiększenie ilości tych pracowników a głównie asystentów rodzin, którzy powinni pracować na co dzień z rodzinami przeżywającymi kryzys aby uniknąć konieczności zabierania dziecka z domu. Są bowiem rodziny które bardzo kochają swoje dzieci lecz bezradność i brak umiejętności funkcjonowania powodują często nieumiejętność poradzenia sobie z rzeczami zasadniczymi dnia codziennego i w efekcie rozpad rodziny.

W trakcie spotkania przedstawiono podsumowania za 2020r., obecną sytuację pieczy zastępczej oraz rodzaje wsparcia, które rodziny zastępcze oraz rodziny biologiczne dzieci umieszczonych w pieczy mogą uzyskać w PCPR. Poruszono konieczność organizowania szerszego wsparcia na terenie gmin przez OPS-y, co zwiększy dostępność dla osób mających trudność z dojazdem do Zgorzelca.  

Spotkanie było także okazją do polepszenia istniejących procedur i wymiany informacji, aby jeszcze sprawniej działać na rzecz najbardziej potrzebujących mieszkańców powiatu. To była świetna okazja do omówienia sytuacji niestandardowych oraz ustalenia wspólnego toku działania.

W ramach spotkania wymieniono również przykłady dobrych praktyk, które jak pokazuje reakcja władz gmin mają szansę zaowocować na szerszą skalę :)

Konferencja dot. pieczy zastępczej w powiecie zgorzeleckim

Utworzono dnia 17.05.2021, 14:41