Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

logo fundusze europejskie flaga polskidolny śląsk unia europejska

Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi - Moduł III

Utworzono dnia 21.04.2020

 

"Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”

 

Informujemy, iż Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił program „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.

Jest to pomoc finansowa w ramach Modułu III udzielana osobom niepełnosprawnym, na skutek wystąpienia zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii, utraciły w okresie od dnia 9 marca 2020 roku do dnia 4 września 2020 roku, możliwość korzystania (przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych) z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej.

Wnioski można składać od 10 kwietnia do 4 września 2020 r. przez System Obsługi Wsparcia - www.sow.pfron.pl lub pocztą tradycyjną na adres:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zgorzelcu

ul.Bohaterów II Armii W.P 8

59-900 Zgorzelec

 

Ze świadczenia skorzystać mogą:

a) uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej;

b) uczestnicy środowiskowych domów samopomocy;

c) podopieczni dziennych domów pomocy społecznej;

d) podopieczni placówek rehabilitacyjnych prowadzonych przez organizacje pozarządowe realizujące zadania zlecone ze środków PFRON (w tym dzieci i młodzież niepełnosprawna);

e) uczestnicy programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorcza PFRON, którzy w ramach tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne;

f) pełnoletni (od 18. do 25. roku życia) uczestnicy zajęć rewalidacyjno-wychowawczych;

g) pełnoletni (od 18. do 24. roku życia) wychowankowie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych.

Uwaga! 

Kwota w ramach programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” wynosi 500 zł miesięcznie na jedną osobę niepełnosprawną w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące.

 

Wniosek można pobrać w zakładce - Pliki do pobrania: Wniosek moduł III „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.

 

Szczegółowe informacje dotyczące programu dostępne są na stronie internetowej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, pod adresem: https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/pomoc-osobom-niepelnosprawnym-poszkodowanym-w-wyniku-zywiolu-lub-sytuacji-kryzysowych-wywolanych-chorobami-zakaznymi/

 

W przypadku pytań można również kontaktować się z PCPR w Zgorzelcu

pod nr tel.75 77 615-05 wew.26, tel. kom. 502 237 196

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

Klauzula informacyjna

Utworzono dnia 21.04.2020, 12:33

Wniosek Moduł III

Utworzono dnia 21.04.2020, 12:30