Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

logo fundusze europejskie flaga polskidolny śląsk unia europejska

UWAGA WAŻNE!

Utworzono dnia 01.09.2021

Dochód uprawniający do otrzymania dofinansowania ze środków PFRON (obowiązuje od 1 września 2021 r. do 30 listopada 2021r.):

- na członka rodziny we wspólnym gospodarstwie domowym nie może przekroczyć 2.752,26 zł (netto), czyli 50 % przeciętnego wynagrodzenia                   

 - dla osoby samotnej nie może przekroczyć 3.577,94 zł (netto), czyli 65% przeciętnego wynagrodzenia

Na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2021r. poz. 291, 353 i 794) Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłasza, że przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale 2021r. wyniosło 5.504,52 zł (Komunikat Prezesa GUS z 10.08.2021 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2021 r.