Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

ZAPRASZAMY DO PCPR NA DARMOWE SZKOLENIE W RAMACH ODDZIAŁYWAŃ KOREKCYJNO EDUKACYJNYCH

Utworzono dnia 03.09.2020

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zgorzelcu rozpoczyna szkolenie w ramach działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w formie oddziaływań korekcyjno- edukacyjnych.

Szklenie zaadresowane jest przede wszystkim do osób stosujących przemoc w rodzinie: fizyczną, emocjonalną, ekonomiczną oraz seksualną wobec bliskiej osoby dorosłej.

Celem programu jest zmiana zachowań i postaw osób stosujących przemoc, korekta postepowania i edukacja.

Zajęcia mają charakter edukacyjno – korekcyjny. Część edukacyjna skoncentrowana jest na przekazaniu szeroko pojętej wiedzy na temat zjawiska przemocy. Część korekcyjna ukierunkowana jest na zdobycie umiejętności niestosowania przemocy, trening umiejętności społecznych
i asertywności oraz naukę korzystania ze wsparcia społecznego.

Szkolenie obejmuje 60 godz. zajęć grupowych oraz spotkania indywidualne dla każdego uczestnika. Pierwsze spotkanie zaplanowano na 4.09.2020r. o godz. 15.30 w sali terapeutycznej PCPR w Zgorzelcu na IIIp.

Jeżeli dostrzegasz trudności w reagowaniu na sytuacje trudne, jeśli masz problem z samokontrolą swoich zachowań i widzisz, że zachowaniem wyrządzasz krzywdę najbliższym - przyjdź do nas. POMOŻEMY CI.