Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

logo fundusze europejskie flaga polskidolny śląsk unia europejska

  

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 w Powiecie zgorzeleckim

PCPR  pozyskało środki finansowe w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – z  Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w  ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

 

Zapraszamy członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami z niepełnosprawnością, którzy mogą uzyskać doraźną, czasową pomoc w formie usług opieki wytchnieniowej.

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
– dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
– osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi.

Usługi dostępne w ramach Programu

  1. specjalistyczne poradnictwo psychologiczne lub terapeutyczne,
  2.  wsparcie w zakresie nauki pielęgnacji/rehabilitacji/dietetyki.

Łączny limit godzin wsparcia w ramach specjalistycznych usług wynosi 20 godzin na osobę realizowanych w całym okresie udziału w Programie.

Osoby zainteresowane, chcące skorzystać z usługi w formie opieki wytchnieniowej proszone są o wypełnienie KARTY ZGŁOSZENIA, którą można składać w sekretariacie PCPR w Zgorzelcu lub pocztą na adres: PCPR, ul. Bohaterów II AWP 8, 59-900 Zgorzelec lub przez profil zaufany na adres: /PCPRZgorzelec/SkrytkaESP w terminie do dnia 8 lipca 2021 r. lub do wyczerpania limitu miejsc.

Do Karty zgłoszenia należy dołączyć:

  1. Kartę oceny stanu dziecka/ osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FIM (wypełnia lekarz rodzinny/ lekarz rehabilitacji medycznej/ fizjoterapeuta/ pielęgniarka).
  2. Kopię aktualnego orzeczenia lekarskiego.
  3. Klauzulę informacyjną.

Złożenie dokumentów rekrutacyjnych nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału w Programie. Przewidywana liczba uczestników Programu to 25 osób:

1) 5 członków rodzin lub opiekunów dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności

2) 20 członków rodzin lub opiekunów osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności/ orzeczeniami równoważnymi.

Program skierowany jest do mieszkańców powiatu zgorzeleckiego.

Pierwszeństwo w korzystaniu z usługi opieki wytchnieniowej mają:

  1. Członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz członkowie rodzin lub opiekunowie osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności/ z orzeczeniami równoważnymi, które mają niepełnosprawność sprzężoną/ złożoną, wymagają wysokiego poziomu wsparcia i które stale przebywają w domu.
  2. Osoby, które udokumentują wskazanie ilości punktowej, w Ocenie potrzeby wsparcia w codziennym funkcjonowaniu z zastosowaniem Skali Pomiaru Niezależności Funkcjonalnej – FIM. Kartę oceny stanu dziecka/osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FIM uzupełnia lekarz rodzinny/lekarz rehabilitacji medycznej/fizjoterapeuta/pielęgniarka. Pierwszeństwo mają opiekunowie osoby niepełnosprawnej, gdzie wynik badania wyniósł od 18 do 75 punktów (wg zmodyfikowanej punktacji).

Przed kwalifikacją do Programu PCPR będzie brało pod uwagę stan zdrowia i sytuację życiową uczestników Programu, która będzie miała również znaczący wpływ na decyzję o przyznaniu usługi opieki wytchnieniowej oraz kolejność zgłoszeń.

Usługi w ramach programu będą świadczone nieodpłatnie.

W godzinach świadczenia usług opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Z 2020 R. poz. 1876 ze zm.).

Dofinansowanie projektu: 50 989,80 zł

Całkowita wartość projektu: 50 989,80zł

W przypadku pytań, wątpliwości lub trudności z wypełnieniem karty zgłoszenia prosimy o kontakt od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30-15.30 tel.  75 77 615 15, 502 237 286, e-mail: pcpr@powiat.zgorzelec.pl

ZAŁĄCZNIKI:

								

Informacja dot. karty oceny stanu osoby niepełnosprawnej

Utworzono dnia 30.06.2021, 09:26

Karta oceny stanu osoby niepełnosprawnej

Utworzono dnia 30.06.2021, 09:25

Karta zgłoszenia

Utworzono dnia 30.06.2021, 09:25

Klauzula informacyjna

Utworzono dnia 30.06.2021, 09:24

Program Opieka wytchnieniowa edycja 2021 (doc)

Utworzono dnia 30.06.2021, 09:24

Program Opieka wytchnieniowa edycja 2021 (pdf)

Utworzono dnia 30.06.2021, 09:24