Partnerstwa i wolontariat

POSZUKUJMY WOLONTARIUSZY DO POMOCY DZIECIOM PRZEBYWAJĄCYM W RODZINACH ZASTĘPCZYCH
Jeśli masz wolny czas, lubisz pracę z dziećmi, chętnie pomagasz innym i jesteś otwarty na nowe doświadczenia.
ZGŁOŚ SIĘ DO NAS!!! 

WYMAGANIA: 

- ukończony 18 rok życia, 

- stałe miejsce zamieszkania na terenie powiatu zgorzeleckiego, 

- stan zdrowia pozwalający na opiekę nad dzieckiem (zaświadczenie lekarskie), 

- niekaralność, 

- wywiązywanie się z obowiązku alimentacyjnego, 

- posiadanie pełni praw cywilnych i obywatelskich, 

- preferowane osoby z wykształceniem pedagogicznym lub innym pokrewnym, 

- mile widziani studenci kierunków nauk humanistycznych i osoby posiadające doświadczenie w pracy i w opiece nad dzieckiem. 

Osoby chętne proszę o kontakt z kierownikiem Zespołu ds. pieczy zastępczej p. Barbarą Tomczak tel. 075 77 61 505 wew. 27. 

Bądź zgłoszenie się do naszej siedziby: 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zgorzelcu 

ul. Boh. II Armii WP 8 pokój 111.

Strona powstała w ramach projektu "Rok bez barier" finansowanego przez Fundację PGE.