Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

logo fundusze europejskie flaga polskidolny śląsk unia europejska

Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze

Powiat Zgorzelecki dysponuje trzema placówkami opiekuńczo - wychowawczymi typu socjalizacyjnego. Każda placówka jest przeznaczona dla czternaściorga dzieci powyżej 10 roku życia.

1. Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza nr 1
     Adres: ul. Rzeczki Dolne 2b, 59-900 Zgorzelec
     Nr tel.: 519 536 165
     E-mail: zgorzelec.pow1@gmail.com
     Dyrektor: Magdalena Kaczmarek

2. Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza nr 2
    Adres: ul. Struga 20, 59-900 Zgorzelec
    Nr tel.: 516 654 763
    E-mail: pow2zgorzelec@onet.pl
    Dyrektor: Magdalena Kaczmarek

3. Dom dla Dzieci NADZIEJA
    Adres: Plac Wolności 35, 59-623 Lubomierz
    Nr tel.: 75 784 29 62
    E-mail: ddzlubomierz@interia.pl
                 www.nadzieja.jgora.pl
    Dyrektor: Marek Bartecki


Do placówek podopiecznych kieruje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie na podstawie postanowienia Sądu Wydziału Rodzinnego i Nieletnich.

Placówki finansowane są przez samorząd powiatu. Ich zadaniem jest zapewnienie całkowitej opieki i tworzenie warunków do indywidualnego rozwoju dzieciom, których rodzice trwale lub czasowo są niezdolni do pełnienia swoich obowiązków.