Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

logo fundusze europejskie flaga polskidolny śląsk unia europejska

Od 1.04.2021 r. PCPR w Zgorzelcu rozpoczęło realizację projektu „Siła pomocy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet 9. Włączenie Społeczne; Działanie 9.1 Aktywna integracja.

Projekt potrwa do 31.05.2022r. a jego wartość wynosi  801.488 zł.

Celem głównym projektu jest aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, tzn. niwelowanie skutków niepełnosprawności i wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej poprzez aktywną integrację, a także przygotowanie do wypełniania ról społecznych poprzez zastosowanie kompleksowego i zindywidualizowanego wsparcia.

Łącznie w ramach projektu objętych wsparciem zostanie min. 55 osób.

Można uzyskać następujące formy wsparcia:

Dla osób niepełnosprawnych:

Praca socjalna
Poradnictwo psychologiczne
Usługa informacyjna o ulgach i uprawnieniach osób niepełnosprawnych
Usługa trenera aktywności
Edukacja społeczna i obywatelska (teatr, opera)
Zajęcia rehabilitacyjne
Treningi kompetencji społecznych
Dla dzieci w pieczy zastępczej:

Praca socjalna
Poradnictwo psychologiczne
Edukacja społeczna i obywatelska (teatr, opera)
Broker edukacyjny
Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze i korekcyjno-kompensacyjne
Treningi kompetencji społecznych


Zachęcamy do skorzystania z pomocy!