Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
lp Nazwa wskaźnika Wartość docelowa wskaźnika Rok 2013 Osiągnięta wartość kumulatywnie Stopień realizacji wskaźnika
K M Ogółem K M Ogółem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(9/3)*100
1. Liczba klientów pomocy społecznej, którzy zakończyli udział w projektach aktywnej integracji 276 27 19 46 157 125 282 102,17%
- w tym liczba osób z terenów wiejskich 77 6 3 9 46 38 84 109,09%
2. Liczba klientów instytucji pomocy społecznej objętych kontraktami socjalnymi 361 32 24 56 197 165 362 100,28% 

lp Nazwa wskaźnika Wartość docelowa wskaźnika Rok 2012 Osiągnięta wartość kumulatywnie Stopień realizacji wskaźnika
K M Ogółem K M Ogółem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(9/3)*100
1. Liczba klientów pomocy społecznej, którzy zakończyli udział w projektach aktywnej integracji 231 28 22 50 130 106 236 102,16%
- w tym liczba osób z terenów wiejskich 60 13 6 19 40 35 75 125,00%
2. Liczba klientów instytucji pomocy społecznej objętych kontraktami socjalnymi 296 35 25 60 165 141 306 103,38%