„Nie bij mnie – kochaj mnie”.

Tytułowe zdanie to zgorzelecka akcja informacyjno - heppeningowa Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii (MOS), Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) i Szkoły Podstawowej nr 2 w Zgorzelcu. Zorganizowano ją 7.06.br pod tytułem „Historia misia”. Polegała na rozlokowaniu w kilkudziesięciu miejscach Zgorzelca pluszowych misi, misi szczególnych, bo miały opatrunki, zabandażowane łapki i kolorowe plakaty z hasłem akcji. Przy maskotkach czuwali wolontariusze MOS oraz SP 2 rozdając przechodniom ulotki zwracające uwagę na przemoc jaka dotyka dzieci.

Taki też był cel akcji. Polega ona na zwróceniu uwagi dorosłych na ten fakt, uczulić, wysłuchując co ma do powiedzenia „Miś” tj. każde skarżące się dziecko, spowodować by reagowano na każdy sygnał skargi dziecka. Pokazać, że warto reagować!

Akcję zainicjowała Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w 2013 roku. Od tego czasu zatacza coraz szersze kręgi i dociera do większej ilości odbiorców. To kolejna wspólna akcja tych jednostek – prowadzących partnerskie projekty.

Pamiętajmy więc, że nie możemy biernie przyglądać się i czekać aż dziecko się poskarży samo. Czasami musimy dostrzec w jego zachowaniu, że coś się stało, zapytać, dociec jak jest? Przede wszystkim jednak nie wolno nam być biernymi na krzywdę dziecka nawet gdy brutalnie szarpane jest przez własnego rodzica. Dziś nie są to czyny bezkarne i o tym też należy pamiętać.

Strona powstała w ramach projektu "Rok bez barier" finansowanego przez Fundację PGE.