Program profilaktycznyAKTUALNOŚCI


27.1.2022


Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na terenie powiatu zgorzeleckiego na lata 2021 - 2027


Otwórz

27.1.2022


Program profilaktyczny w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci zagrożonych przemocą w rodzinie na terenie powiatu zgorzeleckiego na lata 2021 –2027


Otwórz


Strona powstała w ramach projektu "Rok bez barier" finansowanego przez Fundację PGE.