ZAJĘCIA EDUKACYJNE DLA OSÓB DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ

WSPARCIE PCPR DLA OSÓB DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ

Zachęcamy Państwa do udziału w zajęciach edukacyjnych skierowanych do osób dotkniętych przemocą. Zajęcia prowadzić będzie koordynator rodzinnej pieczy zastępczej Magdalena Kaczmarek.Na spotkaniach dowiecie się Państwo o przysługujących prawach, sposobach ochrony dziecka, a także postępowaniu w sytuacji kryzysowej - w tym możliwości odseparowania się od sprawcy przemocy.Celem spotkań jest uświadomienie sobie również, że TO NIE OSOBA DOZNAJĄCA PRZEMOCY JEST WINNA a SZUKANIE POMOCY TO NIE WSTYD. Podczas spotkań będziemy edukować, wspierać i wzmacniać uczestników aby DĄŻYĆ DO POZYTYWNYCH ZMIAN.

PRZYJDŹ I SAM ZMIEŃ SWÓJ LOS.

Spotkania odbywają się w sali terapeutycznej PCPR Zgorzelec - W KAŻDY OSTATNI PONIEDZAŁEK MIESIĄCA w godź. od 8.00 do 9.00, pok. 105.

Strona powstała w ramach projektu "Rok bez barier" finansowanego przez Fundację PGE.