Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Ogłoszenie

Utworzono dnia 04.01.2017

Miejsce szkoleń : PCPR Zgorzelec, salka 105 (terapeutyczna).

I. Komunikacja w rodzinie - w sytuacjach kryzysowych i nie tylko.

- 10 listopad 2012r. (10:00 - 17:00)
- znaczenie skutecznej komunikacji w rodzinie.
- Bariery w komunikacji.
- Rodzaje i przyczyny konfliktów w rodzinie.
- Sposoby konstruktywnego rozwiązywania konfliktów.
- Jak radzić sobie z konfliktami między rodzeństwem.


II. Okres adolescencji - problemy, sposoby ich rozwiązywania, jak rozmawiać z nastolatkiem. - 17 listopad 2012r. (10:00 - 17:00)

- Zmiany zachodzące w okresie adolescencji.
- Potrzeby psychologiczne nastolatka.
- Z czym trudno rodzinie nastolatka?
- Jak radzić sobie z buntem - umiejętne stawianie granic dorastającemu dziecku.
III. Wyrównywanie braków rozwojowych u dzieci w rodzinach zastępczych.

- 24 listopada 2012r. (10:00 - 17:00)
- Kategorie deficytów rozwojowych u dzieci.
- Zrozumienie przyczyn deficytów i dysharmonii rozwojowych u dzieci z rodzin zastępczych.
- Rozpoznawanie deficytów intelektualnych i wspieranie dziecka.
- Deficyty emocjonalne - budowanie więzi, kształtowanie poczucia bezpieczeństwa i stabilności, budowanie poczucia własnej wartości.
- Rozwijanie kompetencji społecznych dziecka.Zachęcamy do udziału w szkoleniach 
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Barbarą Tomczak 
pokój 111 lub pod nr tel. 75 77 61 505 wew. 27.