Czas na działanie!

Pod takim hasłem PCPR w Zgorzelcu zorganizował konkurs artystyczny dotyczący przeciwdziałania przemocy. Młodsi uczestnicy zmagali się z wyzwaniem plastycznym, starsi – filmowym. Konkurs odbył się w ramach Kampanii 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży.

Rozstrzygnięcie konkursu odbyło się 18 listopada w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu. Zwycięzcy we wszystkich kategoriach przybyli wraz z wychowawcami i pedagogami na podsumowanie tego działania.

Jednocześnie podsumowaliśmy projekt „Marzenia szeptane łzami”, który przeprowadzaliśmy jesienią wspólnie z młodzieżą ze Szkoły Podstawowej „Cogito” oraz Europejskiego Liceum Ogólnokształcącego w Zgorzelcu. W ramach projektu odbyła się nocna ścieżka edukacyjna oraz stworzona została etiuda filmowa dotycząca pieczy zastępczej.

Nagranie i montaż filmu było możliwe dzięki Komendzie Hufca ZHP Zgorzelec oraz Fundacji Kuźnia.

Nagrody i wyrazy uznania wręczyli: Ireneusz Owsik Etatowy Członek Zarządu wraz z Renatą Andrysz dyrektorem PCPR Zgorzelec. Każdy z uczestników otrzymał także dyplom o treści:

Gratulujemy Ci odważnej i mądrej decyzji, wypowiedzenia się
w trudnym temacie przemocy wobec słabszych.
Wykonana przez Ciebie praca, była wyrazem nie tylko Twoich zdolności artystycznych, ale też dowodem na głębokie rozumienie rzeczy tak ważnej jak dobro i zło. Twoje zaangażowanie i uwaga,
z jaką oglądasz i oceniasz świat budzi Nasz szacunek.
Dzięki takiej postawie jak Twoja mamy nadzieję, że nasze kolejne działania i projekty pozwolą nam wspólnie zbudować ogromną przestrzeń, na której nie będzie przemocy.
Życzymy Ci tego z całego serca.

Łącznie w działaniach wzięło udział prawie 100 osób. To budujące widzieć młodych ludzi tak zaangażowanych i pełnych chęci do podjęcia się nawet trudnych tematów a jednocześnie bardzo ważnych dla nas wszystkich oraz pedagogów i opiekunów wspierających i z olbrzymim wyczuciem prowadzących podopiecznych.

Scroll to Top