Pomoc osobom w kryzysie – ośrodek wsparcia

Dom dla Samotnych Matek z Dziećmi w Pobiednej

Ośrodek Wsparcia dla mieszkańców Powiatu Zgorzeleckiego.

Kobiety z dziećmi oraz kobiety w ciąży pochodzące z powiatu zgorzeleckiego, które znajdują się w kryzysie mogą otrzymać pomoc w postaci schronienia oraz specjalistycznej pomocy w Ośrodku Wsparcia w Pobiednej, ul. Hetmańska 61.

Powiat Zgorzelecki podpisał porozumienie z Powiatem Lubańskim w zakresie zapewnienia mieszkańcom powiatu zgorzeleckiego całodobowego, okresowego pobytu w/w Ośrodku Wsparcia. Do ośrodku wsparcia mogą być kierowane matki z małoletnimi dziećmi i inne osoby sprawujące opiekę nad dziećmi. Ośrodek zapewnia całodobową opiekę i specjalistyczne wsparcie dla dorosłych i dla dzieci m. in. psychologiczno – terapeutyczne oraz w zależności od potrzeb poradnictwo prawne i socjalne.

Do ośrodka kieruje Ośrodek Pomocy Społecznej ze względu na miejsce zamieszkania ubiegającego się o umieszczenie w nim.

W RAZIE PYTAŃ PROSIMY O KONTAKT:
Dom dla Samotnych Matek z Dziećmi MONAR-MARKOT w Pobiednej
ul. Hetmańska 34
59-814 Pobiedna
tel. 75 784 56 88

Scroll to Top