Kontrole PCPR

Plan kontroli PCPR w Zgorzelcu w 2023 roku.

Lp.

Nazwa jednostki/adres

Termin kontroli

1

Kontrola wnioskodawców, którzy otrzymali dofinansowanie ze środków PFRON (dot. barier technicznych i w komunikowaniu się i architektonicznych)

Luty-marzec 2023 r.

2

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Zgorzelcu, 59-900 Zgorzelec, ul. Traugutta 77 (kontrola finansowa i merytoryczna)

wrzesień 2023 r.

3

Kontrola wnioskodawców, którzy otrzymali dofinansowanie ze środków PFRON (dot. programu „Aktywny Samorząd”)

Czerwiec-lipiec 2023 r.

4

Powiatowy Ośrodek Wsparcia w Opolnie Zdrój, 59-921 Sieniawka, ul. Świerczewskiego 2

wrzesień 2023 r.

5

Dom Pomocy Społecznej „Jędrek” w Opolnie Zdrój, 59-920 Bogatynia, ul. Parkowa 2

wrzesień 2023 r.

6

Dom Pomocy Społecznej „Jutrzenka” w Zgorzelcu, 59-900 Zgorzelec, ul. Przechodnia 8

wrzesień 2023 r.

7

Powiatowy Ośrodek Wsparcia w Zgorzelcu, 59-900 Zgorzelec, ul. Pułaskiego 11-13

październik 2023 r.

8

Dom Pomocy Społecznej „Ostoja” w Zgorzelcu, 59-900 Zgorzelec, ul. Pułaskiego 11-13

październik 2023 r.

9

Kontrole rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka, placówek opiekuńczo-wychowawczych, zakładów opiekuńczo-leczniczych

Marzec – listopad 2023r.

10

Organizator turnusu rehabilitacyjnego

listopad 2023r.

 

Scroll to Top