Kontrole PCPR

Plan kontroli PCPR w Zgorzelcu w 2022 roku.

 

Lp.

Nazwa jednostki/adres

Termin kontroli

1

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Zgorzelcu, 59-900 Zgorzelec,
ul. Traugutta 77 (kontrola finansowa i merytoryczna)

maj 2022 r.

2

Kontrola wnioskodawców, którzy otrzymali dofinansowanie ze środków PFRON (dot. programu „Aktywny Samorząd”)

wrzesień 2022 r.

3

Powiatowy Ośrodek Wsparcia w Zgorzelcu, 59-900 Zgorzelec,
ul. Pułaskiego 11-13

październik 2022 r.

4

Dom Pomocy Społecznej „Ostoja” w Zgorzelcu, 59-900 Zgorzelec,
ul. Pułaskiego 11-13

październik 2022 r.

 

5

Dom Pomocy Społecznej „Jutrzenka” w Zgorzelcu, 59-900 Zgorzelec, ul. Przechodnia 8

listopad 2022 r.

6

Powiatowy Ośrodek Wsparcia w Opolnie Zdrój, 59-921 Sieniawka, ul. Świerczewskiego 2

listopad 2022 r.

7

Dom Pomocy Społecznej „Jędrek” w Opolnie Zdrój, 59-920 Bogatynia, ul. Parkowa 2

listopad 2022 r.

8

Kontrole rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka, placówek opiekuńczo-wychowawczych, zakładów opiekuńczo-leczniczych

Kwiecień – listopad 2022r.

 

Przewiń do góry