Powiatowe Ośrodki Wsparcia

Ośrodki wsparcia są środowiskową formą pomocy pół stacjonarnej służącą utrzymaniu osób w ich naturalnym środowisku i przeciwdziałaniu instytucjonalizacji. 

Celem działalności ośrodków jest zapewnienie podopiecznym oparcia społecznego, pozwalającego im na zaspokojenie ich podstawowych potrzeb życiowych, usamodzielnienie i integrację społeczną, rozumianą jako przywrócenie możliwości pełnienia ról społecznych. 

Nasze Ośrodki Wsparcia nie posiadają barier architektonicznych, w związku, z czym mogą być do nich przyjmowane osoby niepełnosprawne ruchowo, w tym poruszające się na wózku inwalidzkim.  

W ramach tworzenia możliwości funkcjonowania osób z zaburzeniami psychicznymi w środowisku lokalnym na terenie naszego powiatu utworzono dwa Powiatowe Ośrodki Wsparcia :

1. Powiatowy Ośrodek Wsparcia typ A w Zgorzelcu ul. Pułaskiego 11-13.

Placówka posiada 20 miejsc, jest to ośrodek dziennego pobytu, przeznaczony dla osób dorosłych – zarówno dla osób chorych psychicznie jak i osób niepełnosprawnych intelektualnie.

W ośrodku prowadzone są następujące treningi:

 • treningi umiejętności samoobsługowych i zaradności życiowej (obejmujące naukę lub przywracanie zatraconych w wyniku choroby takich czynności, jak dbałość o higienę osobistą i wygląd zewnętrzny, utrzymywanie czystości i porządku we własnym mieszkaniu, pranie, samodzielne przygotowywanie posiłków, gospodarowanie pieniędzmi, dokonywanie zakupów)
 • treningi umiejętności społecznych i interpersonalnych (nawiązywanie utrzymywanie kontaktów społecznych, kształtowanie umiejętności współpracy w grupie, motywowanie do działania w oparciu o własne możliwości, kształtowanie aktywności i odpowiedzialności)
 • treningi umiejętności spędzania czasu wolnego (rozwijanie zainteresowań oraz umiejętności korzystania z form spędzania czasu wolnego takich jak turystyka, rekreacja, imprezy kulturalne, sportowe , inne)

Różnorodne formy terapii zajęciowej, dostosowane do możliwości psychofizycznych domowników oraz ich indywidualnych zainteresowań.

 • zajęcia plastyczne mają na celu rozwijanie wyobraźni domowników, ich zdolności manualnych, poczucia estetyki oraz umożliwiają wyrażenie ukrytych emocji poprzez użycie różnorodnych technik plastycznych malowanie akwarelami, farbami olejnymi, malowanie na szkle, rysunek węglem, modelowanie w glinie i masie solnej i inne.
 • zajęcia kulturalno-oświatowe podopieczni mogą uczestniczyć w zajęciach muzycznych (granie i śpiewanie, relaks przy muzyce),
 • zajęcia kulinarne podopieczni maja możliwość nauczenia się przygotowywania prostych posiłków, obsługi sprzętu kuchennego oraz utrzymywania porządku i czystości w kuchni.
 • zajęcia rehabilitacyjne i sportowe, które odbywają się w dobrze wyposażonej sali gimnastycznej (bieżnia ruchowa, drabinki gimnastyczne, atlas do ćwiczeń siłowych).Maja one na celu poprawę i utrzymanie dobrej ogólnej kondycji fizycznej uczestnika. Treningi i zajęcia w pracowniach są prowadzone przez odpowiednio wykwalifikowaną kadrę pracowniczą.

POWIATOWY OŚRODEK WSPARCIA W ZGORZELCU
Kierownik: Barbara Zagórska

Adres: ul. Pułaskiego 11-13, 59-900 Zgorzelec, przy DPS Ostoja
Nr tel.: 75 77 52 580

2. Powiatowy Ośrodek Wsparcia dla Osób Przewlekle Psychicznie Chorych i Upośledzonych Umysłowo w Opolnie Zdrój, ul. Narutowicza 2.

 

Placówka posiada 25 miejsc, jest to ośrodek dziennego pobytu, przeznaczony dla osób dorosłych – zarówno dla osób chorych psychicznie jak i osób niepełnosprawnych intelektualnie.

Zajęcia w placówce to m.in.

 • terapia ruchem
 • treningi relaksacyjne
 • treningi umiejętności społecznych
 • profilaktyka zdrowotna
 • arteterapia
 • psychoterapia indywidualna, grupowa, praca z rodziną
 • zajęcia rekreacyjne.

Realizacja indywidualnego planu wspierająco-aktywizującego odbywa się poprzez zajęcia prowadzone w pracowniach:

 • kulinarnej;
 • plastycznej;
 • komputerowej;
 • tkacko-krawieckiej;
 • technicznej.

oraz poprzez przeprowadzanie treningów:

 • trening umiejętności samoobsługowych;
 • trening zaradności życiowej;
 • trening umiejętności społecznych i interpersonalnych;
 • trening umiejętności spędzania czasu wolnego.

POWIATOWY OŚRODEK WSPARCIA W OPOLNIE ZDRÓJ
Kierownik: Sylwia Půta-Świercz
Adres: ul. Natrutowicza 2, 59-920 Opolno Zdrój, przy DPS Jędrek
Nr tel.: 502 942 190
E-mail: pow@powopolnozdroj.pl

Scroll to Top