Ochrona danych osobowych

Administrator danych osobowych 

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Anna Bąk
 email: iod.pcpr@powiat.zgorzelec.pl
 tel. 75 77 32220
 pok.311 II piętro, bud. 8a Starostwo Powiatowe

Klauzule RODO

Scroll to Top