Szkolenia dla rodziców zastępczych

Rokrocznie PCPR w Zgorzelcu organizuje szkolenia dla istniejących rodziców zastępczych, które mają na celu podwyższenie umiejętności wychowawczych. To też fantastyczna okazja do integracji środowiska rodzin zastępczych. W 2022 roku szkolenie odbędzie się w dniach 17-18 września i kierowane jest do rodziców zastępczych wychowujących nastolatków, jak i dla samych nastolatków. Działanie będzie prowadzone dwutorowo – osobno dla rodziców, osobno dla dzieci i zwieńczy je wspólny warsztat. Tematyka tegorocznego szkolenia bardzo mocno osadzona jest na pracy z emocjami i wypracowaniu reakcji adekwatnych do sytuacji.

Jeśli czujecie Państwo, że chcecie zgłębić jakąś tematykę poprzez szkolenia – zgłoście swoje potrzeby koordynatorowi rodzinnej pieczy zastępczej. Na pewno zgłoszone tematy będą brane pod uwagę przy planowaniu kolejnej akcji szkoleniowej.

 

Scroll to Top