Ośrodek Interwencji Kryzysowej

  • Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Smolniku

Smolnik 22, 59-820 Leśna, tel. 75 721 67 15 

kom. 794 591 334

Poradnictwo socjalne i specjalistyczne.
Całodobowe schronienie dla osób doświadczających przemocy.

 

Strona powstała w ramach projektu "Rok bez barier" finansowanego przez Fundację PGE.