Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Smolniku
Smolnik 22, 59-820 Leśna,
tel. 75 721 67 15 
kom. 794 591 334
Poradnictwo socjalne i specjalistyczne.
Całodobowe schronienie dla osób doświadczających przemocy.

 

 

Scroll to Top