Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

logo fundusze europejskie flaga polskidolny śląsk unia europejska

Oddziaływania korekcyjno - edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie

„Warsztaty Szkoła dla Rodziców – Dzieciństwo bez Przemocy” odbyły się w terminie od 5.09.2016r. do 3.11.2016r. Cykl warsztatów obejmował 60 godzin podzielonych na 12 spotkań grupowych. Na poszczególnych spotkaniach realizowane będą następujące tematy:

 

1. Przemoc wobec dzieci (fizyczna, psychiczna, seksualna, zaniedbanie).

2. Komunikacja interpersonalna.

3. Konstruktywne rozwiązywanie konfliktów.

4. Dyscyplina w wychowaniu.

5. Konsekwencja: nagroda i kara.

6. Rola granic w wychowaniu.

7. Zachęcanie dziecka do współpracy oraz do samodzielności.

8. Etapy dorastania i dojrzewania, specyficzne zachowania dziecka wg psychologii    rozwojowej.

9. Nowy styl bycia z dzieckiem – modelowanie.

10. Radzenie sobie ze złością dziecka i własną.

11. Budowanie pozytywnego obrazu własnej osoby.

12. Alkohol, narkotyki i patologia życia rodzinnego.

 

Warsztaty rozpoczęło 12 osób z których 8 ukończyło cały cykl szkoleniowy i otrzymało zaświadczenia.

28.05.2015 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zgorzelcu zorganizowało spotkanie, na którym dopracowane zostały procedury współpracy w zakresie oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie. 
Obecni byli: Etatowy członek Zarządu Powiatu Zgorzeleckiego, sędziowie, prokurator, przedstawiciele zespołów interdyscyplinarnych, policjanci, kurator sądowy, pracownicy ośrodków uzależnień oraz koordynatorzy PCPR.

 

W związku z tym, że w lipcu br. ruszają dwie edycje warsztatów korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie pracownicy PCPR przedstawili uczestnikom spotkania informacje o planowanych działaniach. Wspólnie ustalono zasady rekrutacji i kierowania do udziału w warsztatach.

fot. Etatowy Członek Zarządu Powiatu Zgorzeleckiego Ireneusz Owsik wita uczestników spotkania.

fot. Uczestnicy zapoznali się z materiałami oraz planem przyszłych działań.

14.09.015 r. w Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zgorzelcu zakończyło się szkolenie „Szkoła dla Rodziców” prowadzona w ramach działań  na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w formie oddziaływań korekcyjno- edukacyjnych.

Szklenie zaadresowane było przede wszystkim dla rodziców, którzy stosują przemoc wobec dzieci, w tym: przemoc emocjonalną, fizyczną i zaniedbanie.

Szkolenie obejmowało 60 godz. zajęć grupowych oraz spotkania indywidualne dla każdego uczestnika. Zajęcia odbywały się raz w tygodniu w godzinach popołudniowych.

Uczestnicy szkolenia przerabiali następujące tematy:

1. Przemoc wobec dzieci (fizyczna, psychiczna, seksualna, zaniedbanie).

2. Komunikacja interpersonalna.

3. Konstruktywne rozwiązywanie konfliktów.

4. Dyscyplina w wychowaniu.

5. Konsekwencja: nagroda i kara.

6. Rola granic w wychowaniu.

7. Zachęcanie dziecka do współpracy oraz do samodzielności.

8. Etapy dorastania i dojrzewania, specyficzne zachowania dziecka wg psychologii rozwojowej.

9. Nowy styl bycia z dzieckiem - modelowanie.

10. Radzenie sobie ze złością dziecka i własną.

11. Budowanie pozytywnego obrazu własnej osoby.

12. Alkohol i patologia życia rodzinnego.

Szkolenie rozpoczęło 16 uczestników a ukończyło je i zaświadczenia o uczestnictwie otrzymało 11 rodziców.

Szkolenie miało na celu podniesienie świadomości rodziców, przeciwdziałanie różnym formom przemocy stosowanym wobec dzieci, jak również podniesienie kompetencji opiekuńczych i wychowawczych.

GRATULUJEMY UCZESTNIKOM KTÓRZY UKOŃCZYLI SZKOLENIEJ