Programy dotyczące przemocy

Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na terenie powiatu zgorzeleckiego na lata 2021 - 2027

Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na terenie powiatu zgorzeleckiego na lata 2021 - 2027

Scroll to Top