Kontakt

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zgorzelcu

ul. Boh. II Armii W.P. 8
59-900 Zgorzelec

NIP: 615-17-25-253
Regon 230827365
tel./fax 075 77 615 05, 075 77 555 87

email: pcpr@powiat.zgorzelec.pl

Dyrektor PCPR

Dyrektor PCPR

Renata Andrysz
 pcprdyr@powiat.zgorzelec.pl
 75-77-615-05, 75-77-55-587 wew. 23
 pokój 108

Dyrektor PCPR przyjmuje w każdy wtorek w godz. od 13:00 do 15:00.
W przypadku nieobecności dyrektora sprawy są kierowane do właściwych kierowników zespołów.
PCPR jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30.

Zespół organizacyjny

Zespół organizacyjny

KIEROWNIK ZESPOŁU ORGANIZACYJNEGO
Emilia Wawrzyniak
 pcpr@powiat.zgorzelec.pl, pcpr.e.wawrzyniak@powiat.zgorzelec.pl
 75-77-615-05, 75-77-555-87, 502 237 286
 pokój 108

SPECJALISTA DS. ADMINISTRACYJNYCH
Barbara Kuriata
 pcpr.b.kuriata@powiat.zgorzelec.pl
 75-77-615-05, 75-77-55-587
 pokój 108

SAMODZIELNY REFERENT DS. ADMINISTRACYJNYCH
Katarzyna Garbowska
 pcpr.k.garbowska@powiat.zgorzelec.pl
 75-77-615-05, 75-77-55-587, 502 237 286
 pokój 108

Zespół ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej

Zespół ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej

KIEROWNIK ZESPOŁU DS. RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ
Barbara Tomczak
 pcpr.b.tomczak@powiat.zgorzelec.pl
 75-77-61-505 wew. 24,533-530-385
 pokój 107

STARSZY KOORDYNATOR DS. RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ
Monika Szuchalska
 pcpr.m.szuchalska@powiat.zgorzelec.pl
 533 336 480
 III piętro pokój 402

STARSZY KOORDYNATOR DS. RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ
Dagmara Jarosiewicz
 pcpr.d.jarosiewicz@powiat.zgorzelec.pl
 533 336 480
 III piętro pokój 402

STARSZY KOORDYNATOR DS. RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ
Dorota Mielnik
 pcpr.d.mielnik@powiat.zgorzelec.pl
502 237 284
 III piętro pokój 403

MŁODSZY KOORDYNATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ
Margota Urbańska
 pcpr.m.urbanska@powiat.zgorzelec.pl
 502 237 275
 III piętro pokój 402

MŁODSZY KOORDYNATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ
Magdalena Stankiewicz
 pcpr.m.stankiewicz@powiat.zgorzelec.pl
 502 237 284
 III piętro pokój 403

Zespół ds. świadczeń

Zespół ds. świadczeń

KIEROWNIK ZESPOŁU DS. ŚWIADCZEŃ
Maria Przybysz
 pcpr.m.przybysz@powiat.zgorzelec.pl
 502 237 326
 pokój 318 II piętro

PRACOWNIK SOCJALNY
Magdalena Ilińczyk
 pcpr.m.ilinczyk@powiat.zgorzelec.pl
 502 237 326
 III piętro

PRACOWNIK SOCJALNY
Beata Jurak
 pcpr.b.jurak@powiat.zgorzelec.pl
 506 986 892
 III piętro

REFERENT DS. ADMINISTRACYJNYCH
Halina Maliwiecka
 pcpr.h.maliwiecka@powiat.zgorzelec.pl
 502 237 193
 III piętro

REFERENT DS. ADMINISTRACYJNYCH
Mirela Michno
 pcpr.m.michno@powiat.zgorzelec.pl
 502 237 249
 III piętro

REFERENT DS. ADMINISTRACYJNYCH
Magdalena Przybysz
 pcpr.magdalena.przybysz@powiat.zgorzelec.pl
 502 237 249
 III piętro

PRACOWNIK SOCJALNY
Katarzyna Ćwiok
 pcpr.k.cwiok@powiat.zgorzelec.pl
 502 237 193
 III piętro

PRACOWNIK SOCJALNY
Małgorzata Kaczmarczyk
 pcpr.m.kaczmarczyk@powiat.zgorzelec.pl
 502 237 193
 III piętro

Zespół ds. pomocy społecznej i wsparcia niepełnosprawnych

Zespół ds. pomocy społecznej i wsparcia niepełnosprawnych

KIEROWNIK ZESPOŁU DS. POMOCY SPOŁECZNEJ I WSPARCIA NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Katarzyna Garbowska
pcpr.k.garbowska@powiat.zgorzelec.pl
75-77-615-05, 75-77-55-587 wew. 26, 502 237 196
pokój 101

REFERENT DS. ADMINISTRACYJNYCH
Ewelina Glapińska
 pcpr.e.glapinska@powiat.zgorzelec.pl
 75-77-615-05, 75-77-55-587 wew. 26, 502 237 196
 pokój 112

REFERENT DS. ADMINISTRACYJNYCH
Magdalena Przybysz
pcpr.magdalena.przybysz@powiat.zgorzelec.pl
75-77-615-05, 75-77-55-587 wew. 26, 502 237 196
pokój 112

Księgowość

Księgowość

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Justyna Wasilewska
 pcprksiegowosc@powiat.zgorzelec.pl
 75 77 50 430
 pokój 111

SPECJALISTA DS. KSIĘGOWYCH
Joanna Chrzanowska
 pcpr.j.pyziak@powiat.zgorzelec.pl
 75 77 50 430
 pokój 111

SPECJALISTA DS. KSIĘGOWO-KADROWYCH
Margarita Zielińska
 pcpr.m.zielinska@powiat.zgorzelec.pl
 75 77 50 430
 pokój 111