Dochód uprawniający do otrzymania dofinansowania z PFRON

Informacja

(obowiązuje od 1 czerwca 2024 r. do 31 sierpnia 2024 r.)

 

Dochód uprawniający do otrzymania dofinansowania ze środków PFRON:

 • na członka rodziny we wspólnym gospodarstwie domowym nie może przekroczyć 4.073,69 zł (netto), czyli 50 % przeciętnego wynagrodzenia
 • dla osoby samotnej nie może przekroczyć 5.295,80 zł (netto), czyli 65% przeciętnego wynagrodzenia

 

Na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1251 z późn. zm.) Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłasza, że przeciętne wynagrodzenie w pierwszym kwartale 2024r. wyniosło 8.147,38 zł (Komunikat Prezesa GUS z 13.05.2024 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2024 r.) 

 

Dofinansowanie ze środków PFRON do turnusów rehabilitacyjnych wynosi :

 • Ze znacznym stopniem niepełnosprawności            30 %               2.444,00 zł
 • Z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności     27 %               2.199,00 zł
 • Z lekkim stopniem niepełnosprawności                     25 %               2.036,00 zł                                                             
 • Dla niezbędnego opiekuna                                         20 %                2.629,00 zł
 • Dla osoby niepełn. zatrudn. w zakładzie Pracy
  Chronionej niezależnie od stopnia niepełn.        20 %              1.629,00 zł
 • Dla osób w wieku od 16 – 24 lat niepełn.
  uczącej się i nie pracującej                                    30 %             2.444,00 zł    
 • Dla dzieci w wieku do 16 roku życia                            30 %               2.444,00 zł
Scroll to Top