Dochód uprawniający do otrzymania dofinansowania z PFRON

Informacja

(obowiązuje od 1 czerwca 2023 r. do 31 sierpnia 2023 r.)

 Dochód uprawniający do otrzymania dofinansowania ze środków PFRON:

 • na członka rodziny we wspólnym gospodarstwie domowym nie może przekroczyć 562,13 zł (netto), czyli 50 % przeciętnego wynagrodzenia
 • dla osoby samotnej nie może przekroczyć 630,77 zł (netto), czyli 65% przeciętnego wynagrodzenia

Na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2022r. poz. 504 z późn. zm.) Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłasza, że przeciętne wynagrodzenie w pierwszym kwartale 2023r. wyniosło 7124,26 zł (Komunikat Prezesa GUS z 11.05.2023 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2023 r.) 

Dofinansowanie ze środków PFRON do turnusów rehabilitacyjnych wynosi :

 • Ze znacznym stopniem niepełnosprawności          30 %    2137,00 zł
 • Z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności   27 %   1923,00 zł
 • Z lekkim stopniem niepełnosprawności                   25 %      781,00 zł                               
 • Dla niezbędnego opiekuna                                        20 %     424,00 zł
 • Dla osoby niepełn. zatrudn. w zakładzie Pracy Chronionej niezależnie 
  od stopnia niepełn.                                                       20 %   1.424,00 zł
 • Dla osób w wieku od 16 – 24 lat niepełn. uczącej się i nie pracującej                                                                                                                          30 %   2137,00 zł  
 • Dla dzieci w wieku do 16 roku życia                          30 %    2137,00 zł 
Scroll to Top