Dochód uprawniający do otrzymania dofinansowania z PFRON

Informacja

(obowiązuje od 1 marca 2024 r. do 31 maja 2024 r.)

 

Dochód uprawniający do otrzymania dofinansowania ze środków PFRON:

 • na członka rodziny we wspólnym gospodarstwie domowym nie może przekroczyć 770,18 zł (netto), czyli 50 % przeciętnego wynagrodzenia
 • dla osoby samotnej nie może przekroczyć 901,24 zł (netto), czyli 65% przeciętnego wynagrodzenia

 

Na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1251 z późn. zm.) Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłasza, że przeciętne wynagrodzenie w czwartym kwartale 2023r. wyniosło 7.540,36 zł (Komunikat Prezesa GUS z 09.02.2024 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2023 r.) 

 

Dofinansowanie ze środków PFRON do turnusów rehabilitacyjnych wynosi :

 • Ze znacznym stopniem niepełnosprawności           30 %     2.262,00 zł
 • Z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności   27 %      2.035,00 zł
 • Z lekkim stopniem niepełnosprawności                   25 %      1.885,00 zł                                                             
 • Dla niezbędnego opiekuna                                        20 %      1.508,00 zł
 • Dla osoby niepełn. zatrudn. w zakładzie Pracy
  Chronionej niezależnie od stopnia niepełn.       20 %     1.508,00 zł
 • Dla osób w wieku od 16 – 24 lat niepełn.
  uczącej się i nie pracującej                                   30 %     2.262,00 zł
 • Dla dzieci w wieku do 16 roku życia                           30 %      2.262,00 zł
Scroll to Top