Piecza instytucjonalna

Dziecko pozbawione częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej może być umieszczone w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej. Placówki dzielą się na:

– socjalizacyjne
– interwencyjne
– specjalistyczno-terapeutyczne
– rodzinne

Skierowanie dziecka placówki może nastąpić po wyczerpaniu możliwości
udzielenia pomocy w rodzinie naturalnej lub umieszczenia w rodzinie zastępczej.

Powiat Zgorzelecki zlecił prowadzenie 3 placówek opiekuńczo-wychowawczych, do których kieruje dzieci z powiatu Zgorzeleckiego:

 1. Dom dla Dzieci NADZIEJAw Lubomierzu jest placówką opiekuńczo-wychowawczą typu socjalizacyjnego, prowadzoną przez Karkonoskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie NADZIEJA z siedzibą w Jeleniej Górze, posiada 14 miejsc. Dzieci i młodzież do placówki kieruje Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zgorzelcu, na podstawie postanowienia sądu.
  Średni miesięczny wydatek przeznaczony na utrzymanie dziecka w Domu dla Dzieci NADZIEJA w Lubomierzu wynosi od marca 2022 r. – 4 272,97 zł

  Dane teleadresowe:
  Dom dla Dzieci NADZIEJA w Lubomierzu mieści się w Lubomierzu przy ul. Plac Wolności 35
  Dyrektor Marek Bartecki
  tel/fax  757842962
  mail: ddzlubomierz@interia.pl

 1. Dom dla Dzieci Nr 1 Fundacji Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Salvator”w Wałbrzychu jest placówką opiekuńczo-wychowawczą typu socjalizacyjnego, prowadzoną przez fundację „Salvator” z siedzibą w Wałbrzychu, posiada 14 miejsc. Dzieci i młodzież do placówki kieruje Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zgorzelcu, na podstawie postanowienia sądu.

  Dane teleadresowe:
  Dom dla Dzieci nr 1 Fundacji Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Salvator” mieści się w Wałbrzychu przy ul. Wesołej 9
  Dyrektor Rafał Glapiński
  Tel.: 74 848 27 27
  Email: salvator36@gmail.com

 1. Dom dla Dzieci Nr 1 Fundacji Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Salvator” 
  w Wałbrzychu
  jest placówką opiekuńczo-wychowawczą typu socjalizacyjnego, prowadzoną przez fundację „Salvator” z siedzibą w Wałbrzychu, posiada 14 miejsc. Dzieci i młodzież do placówki kieruje Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zgorzelcu, na podstawie postanowienia sądu.

  Dane teleadresowe:
  Dom dla Dzieci nr 1 Fundacji Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Salvator” mieści się w Wałbrzychu przy ul. Sułkowskiego 43
  Dyrektor Rafał Glapiński
  Tel.: 74 848 27 27
  Email: salvator36@gmail.com

  Średni miesięczny wydatek przeznaczony na utrzymanie dziecka w Domach dla Dzieci w Wałbrzychu wynosi: od kwietnia 2022 r. wynosi 4 930,94 zł
Scroll to Top