Projekt EFS „Siła pomocy”

Od 1.04.2021 r. PCPR w Zgorzelcu rozpoczęło realizację projektu „Siła pomocy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet 9. Włączenie Społeczne; Działanie 9.1 Aktywna integracja.

Projekt potrwa do 31.05.2022r. a jego wartość wynosi 801.488 zł.

Celem głównym projektu jest aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, tzn. niwelowanie skutków niepełnosprawności i wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej poprzez aktywną integrację, a także przygotowanie do wypełniania ról społecznych poprzez zastosowanie kompleksowego i zindywidualizowanego wsparcia.

Łącznie w ramach projektu objętych wsparciem zostanie min. 55 osób.

Można uzyskać następujące formy wsparcia:

Dla osób niepełnosprawnych:
-Praca socjalna -Poradnictwo psychologiczne -Usługa informacyjna o ulgach i uprawnieniach osób niepełnosprawnych -Usługa trenera aktywności -Edukacja społeczna i obywatelska (teatr, opera) -Zajęcia rehabilitacyjne -Treningi kompetencji społecznych

Dla dzieci w pieczy zastępczej:
-Praca socjalna -Poradnictwo psychologiczne -Edukacja społeczna i obywatelska (teatr, opera) -Broker edukacyjny -Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze i korekcyjno-kompensacyjne -Treningi kompetencji społecznych

Zachęcamy do skorzystania z pomocy!

AKTUALNOŚCI

14 maja 2022 r. odbyła się kolejna już grupowa praca socjalna uczestników projektu „Siła pomocy” prowadzonego przez Powiatowe Centrum Pomocy Społecznej. Było to swoiste podsumowanie działań uczestników, przedstawienie sukcesów, marzeń i planów na przyszłość. Był to dzień pełen radości, wzruszeń i nadziei na przetrwanie nowo zawartych przyjaźni.

10 kwietnia 2022 r. uczestnicy projektu „Siła pomocy” wzięli udział w wyjeździe do Wrocławia. Każdy z uczestników był w towarzystwie bliskiej osoby. Wspólnie odbyli spacer po wrocławskim rynku, zjedli pyszny obiad a następnie udali się na spektakl „Łatwo nie będzie” w Teatrze Komedia. Był to dzień pełen radości i oddechu – wolnego od codziennych trosk i spraw do załatwienia.

19 i 20 lutego 2022 r. nasi uczestnicy projektu – wychowankowie pieczy zastępczy brali udział w dwudniowych warsztatach umiejętności społecznych metodą dramy. Drama jest fantastyczną metodą pracy, skupiającą się na odgrywaniu ról i emocjach. Była to także okazja do integracji naszych uczestników, odnowienia starych znajomości i nowe przyjaźnie.

28 sierpnia uczestnicy projektu (ON) wyjechali do Wrocławia na komediowy spektakl teatralny. Każdy z uczestników był w towarzystwie swojego opiekuna z najbliższego otoczenia. Spektakl poprzedził spacer po Wrocławiu i pyszny wspólny obiad.

3 października uczestnicy wzięli udział w grupowej pracy socjalnej. Był to także czas podsumowań dotychczasowych osiągnięć i sukcesów uczestników projektu. W każdym kolejnym spotkaniu widać jak pięknie rozwijają się nawiązane przyjaźnie – a nas bardzo cieszą kolejne spotkania z naszymi uczestnikami.

W trakcie projektu uczestnicy korzystają z rehabilitacji indywidualnej – dla każdego przewidzianych jest 20 godzin wsparcia w zależności od potrzeb. Rehabilitację prowadzi p. Sylwia Kaczanowska.

6 sierpnia 2021 r. odbyło się grupowe spotkanie niepełnosprawnych uczestników projektu „Siła pomocy” z psychologiem p. Agatą Łukaszewską – Słabiak. Każdy z uczestników projektu może korzystać także z indywidualnego wsparcia psychologicznego, z którego skorzystać mogą także opiekunowie naszych uczestników.

Dnia 22 lipca 2021 r. w Zgorzelcu odbyło się spotkanie uczestników projektu „Siła pomocy” w ramach grupowej pracy socjalnej. Grupa osób z niepełnosprawnością wzięła udział w licznych zadaniach oraz zabawach, mających na celu integrację oraz możliwość wymiany doświadczeń. Zajęcia uświetniła wizyta strażaków z OSP Trójca. Spotkanie przebiegło w wesołej i spokojnej atmosferze, a w jego wyniku zawiązały się nowe przyjaźnie.

28 czerwca 2021 r. w ramach edukacji społecznej i obywatelskiej odbył się wyjazd wychowanków pieczy zastępczej biorących udział w projekcie „Siła pomocy” w naszym PCPRze. Uczestnicy poznali prawa człowieka oraz prawa zwierząt. Dowiedzieli się gdzie można uzyskać pomoc oraz gdzie można samodzielnie pomagać. Była to okazja nie tylko do nauki ale także integracji, poznania się – jako początek działań, które potrwają do końca maja 2022 r. Zajęcia odbywały się w czasie zwiedzania ZOO we Wrocławiu. Był to dzień pełen pozytywnych emocji i początek nowych przyjaźni. Projekt „Siła pomocy „realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

14 maja 2022 r. odbyła się kolejna już grupowa praca socjalna uczestników projektu „Siła pomocy” prowadzonego przez Powiatowe Centrum Pomocy Społecznej. Było to swoiste podsumowanie działań uczestników, przedstawienie sukcesów, marzeń i planów na przyszłość. Był to dzień pełen radości, wzruszeń i nadziei na przetrwanie nowo zawartych przyjaźni.

14 maja 2022 r. odbyła się kolejna już grupowa praca socjalna uczestników projektu „Siła pomocy” prowadzonego przez Powiatowe Centrum Pomocy Społecznej. Było to swoiste podsumowanie działań uczestników, przedstawienie sukcesów, marzeń i planów na przyszłość. Był to dzień pełen radości, wzruszeń i nadziei na przetrwanie nowo zawartych przyjaźni.

Scroll to Top