#Rozmawiaj#Reaguj

Państwowa Komisja  do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15, przygotowała kampanię społeczną pt.:  „#Rozmawiaj#Reaguj”.

Celem akcji jest uwrażliwienie społeczeństwa na problem wykorzystania seksualnego małoletnich, zwiększenie świadomości społecznej w zakresie omawianego tematu oraz wskazanie odpowiednich wzorców zachowań w stosunku do dzieci, które zostały skrzywdzone.

Z Pierwszego Raportu PKDP wynika, że ofiarami przemocy seksualnej w Polsce w ubiegłych latach najczęściej były dzieci w wieku 13-15 (49%) i 7-12 (41%) lat. W okresie popełnienia czynu 76% skrzywdzonych dzieci przebywało w swoim domu, pod opieką rodziców. Niestety w 54% przypadków nikt z najbliższego otoczenia (rodzice, nauczyciele, krewni) nie zauważył nic niepokojącego.

Kampania skierowana jest do wszystkich obywateli, w szczególności do opiekunów dzieci i młodzieży. Odczytując zamieszczony na plakacie kod QR, można przenieść się na stronę kampanii, gdzie są umieszczone wskazówki, które mogą pomóc opiekunowi małoletniego poradzić sobie z sytuacją podejrzenia wykorzystania lub faktu wykorzystania seksualnego dziecka, tak aby mógł dać małoletniemu odpowiednie wsparcie.

Bezpieczne, wolne od przemocy seksualnej dzieciństwo możliwe jest tylko wśród odpowiedzialnych, uważnych i wrażliwych dorosłych.

Scroll to Top